Trombonist

René Passenier is een Zeeuwse trombonist, vooral actief op het gebied van brassbands in Zeeland. In 2001 richtte hij met een kleine groep enthousiaste musici, waaronder trompettist Tiny van de Wijdeven, Delta Brass Zeeland op. Deze brassband beoogde de gevorderde muzikanten uit de hele provincie een orkest te bieden waarmee, op het hoogste niveau, het Engelse brassbandrepertoire uitgevoerd kon worden. Passenier speelt naast trombone (tenor en bas) tevens euphonium en Es-tuba; hij was daarnaast dirigent van brassband Apollo Domburg en het reeds genoemde Delta Brass Zeeland. René Passenier is docent laag koper aan de Zeeuwse Muziekschool. (Bron: René Passenier - personal website)

Bron: 123RF.

Formele omschrijving

De trombonist bespeelt meestal de tenortrombone of de bastrombone. Minder vaak wordt, voor hogere partijen, de alttrombone gebruikt. Omdat in tegenstelling tot de andere koperblazers niet-transponerend wordt gelezen, is dit laatste instrument lastig omdat een andere set posities moet worden gebruikt. De trombonist kan kiezen uit zeer veel genres; het instrument is thuis in klassiek, jazz, pop en wereldmuziek. Waar het instrument in vroeger tijden bijna uitsluitend door mannen werd bespeeld, kiezen tegenwoordig steeds vaker ook meisjes de trombone. (Bron: Wikipedia)

Schema: Muziek, Context: Blazers
Overkoepelend: Koperblazer
Verwant: Trombone
Voorbeeld: Ivan Meijlemans, Jurgen van Oostenbrugge, René Passenier

Verwant: (werk in uitvoering)
bespeelt (Trombone)
Inhoud

Referenties