Blaasinstrument

Foto: ....?

In Zeeland, net als in andere delen van Nederland, zijn blaasinstrumenten van oudsher zeer populair. Sinds ongeveer 1880 werd in vrijwel elk dorp een muziekvereniging opgericht die evenementen als Koninginnedag en andere plaatselijke feestelijkheden opluisterde met aanvankelijk vrolijke marsmuziek en arrangementen van bekende klassieke werken. Er was een grote bloeiperiode na 1950 waarin fanfares en harmonieën met elkaar wedijverden op concoursen en festivals. Er werden zeer veel nieuwe werken gecomponeerd. Ook werd een andere bezetting in deze jaren populair, namelijk die van de Engelse brassband.

De eerste decennia van de 21ste eeuw brachten een ommekeer, en gingen door gebrek aan belangstelling en geldelijke middelen veel blaasorkesten verloren, of werden gedwongen samen te gaan. Toch is er, mede door hernieuwing van het repertoire en bezetting, nog steeds een levendig circuit in onze provincie. Ook jazzorkesten zoals big band en jazzcombo deden hun intrede, en ook in popbands is het tegenwoordig heel normaal één of meerdere blazers te zien. Vanuit de blaasorkesten vonden veel musici hun weg naar het conservatorium en een professionele carrière.

Formele omschrijving

Een blaasinstrument is een muziekinstrument dat geluid kan voortbrengen doordat er lucht in of over wordt geblazen, hetzij door een persoon, hetzij mechanisch door een blaasbalg. Tot deze groep behoren traditioneel houten blaasinstrumenten, koperen blaasinstrumenten, en toetsinstrumenten zoals het accordeon en het pijporgel, maar ook doedelzakken. In de organologie (instrumentkunde) wordt deze groep gerangschikt onder de aerofonen.

Schema: Muziek, Context: Blaasinstrumenten
Overkoepelend: Muziekinstrument
Specifiek: EWI, Houten blaasinstrument, Koperen blaasinstrument, Mondharmonica, Tinwhistle, Zink (muziekinstrument)
Verwant: Blazer