Wiki bekijken

De Beer is los in Baarland
Address Bakendorpseweg  +
City Baarland  +
Contact Ed en Anja  +
Context type Situation  +
Coordinate 51° 24' 28", 3° 53' 50"Breedtegraad: 51.407913333333
Lengtegraad: 3.8972916666667
  +
Heading De Beer is los in Baarland  +
Heading nl De Beer is los in Baarland  +
House number 9  +
Mail ae0808@telfort.nl  +
Model link De Beer is los in Baarland +
Name De Beer is los in Baarland  +
PR ID SI PR 00018 - De Beer is los in Baarland - 2016/12/10  +
Postal code 4435NH  +
SI activiteit Burgerinitiatief  +
SI domein Duurzaamheid  + , Energie  + , Leefbaarheid  + , Mobiliteit  + , Zorg en welzijn  +
Self De Beer is los in Baarland +
Semantic title De Beer is los in Baarland  +
Start date december 10, 2016  +
Summary De commissie "De beer is los" is opgericht
De commissie "De beer is los" is opgericht voor de wedstrijd Duurzaam Diekendamme , waarbij dorpen een plan in konden dienden waarin zij alle toekomstideeën voor hun dorp op het gebied van duurzaamheid, sociale cohesie, cultuur, natuur en milieu konden verwerken. Baarland won de wedstrijd en kreeg een geldbedrag van 50.000 euro. Sindsdien houdt de commissie zich bezig met het, waar mogelijk, uitvoeren van onderdelen van het oorspronkelijke plan. Zo is er een bloemrijke berm gerealiseerd waar niet meer geklepeld wordt. Het maaisel wordt afgevoerd in de hoop dat door verarming van de grond een en meer gevarieerde begroeiing zal ontstaan met wilde planten en bloemen. Er is een vrijwilligerscentrale opgericht zodat dorpsbewoners die tijdelijk hulp nodig hebben, geholpen kunnen worden met bijv vervoer, kleine klusjes of boodschappen doen. Er is een waterpomp voor grondwater geinstalleerd bij de volkstuintjes, zodat de gebruikers een watervoorziening hebben voor hun tuin. Er is een introductiecursus georganiseerd voor mensen die imker willen worden. Mensen in Baarland die zonnepanelen wilden aanschaffen kregen een extra korting bij de aanschaf. Er is een cursus tuinreservaten aangeboden, er zijn warmtescans uitgevoerd bij alle woningen om mensen te attenderen op "energielekken" in hun woning, er worden in samenwerking met de enige dorpswinkel in Baarland bonnen uitgedeeld voor gratis planten en bloembollen., om aandacht te besteden aan biodiversiteit in tuinen en de leefomstandigheden van bijen. In samenwerking met de gemeente is een straat voorzien straatlantaarns op LEDverlichting, er worden Baarlandse Babbels georganiseerd met sprekers die iets vertellen over streek-eigen onderwerpen. Er is een boerenmarkt georganiseerd, er is een zwerfboekenkast in het dorpshuis, er zijn in samenwerking met de gemeente 4000 vaste planten in de gemeenteperk gezet en 1000 krokussen geplant in boomspiegels. Deze perken worden onderhouden door vrijwilligers. Er wordt zwerfafval opgeruimd en aandacht gevraagd voor afvalscheiding en lokaal verkrijgbare biologische, duurzame producten. Er is een fim gemaakt over Baarland, er wordt een dorpsboomgaard aangelegd met hoogstambomen van oude fruitrassen. De commissie probeert de dorpsbewoners te betrekken bij alle projecten en ideeën door 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden met informatie, oproepen en ideeën.
reiden met informatie, oproepen en ideeën.  +
Supercontext Energieke samenleving +
Topcontext Energieke samenleving +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
De Beer is los in Baarland + , De Beer is los in Baarland + , De Beer is los in Baarland + , De Beer is los in Baarland + , De Beer is los in Baarland + , De Beer is los in Baarland +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
De Beer is los in Baarland  +
Has processing error
"Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing.
De Beer is los in Baarland +
Categorieën SI Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
10:14:23, 13 december 2016  +
Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
De Beer is los in Baarland +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
De Beer is los in Baarland + Element back link
De Beer is los in Baarland + Model link
De Beer is los in Baarland + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.