Wiki bekijken

Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)
Address Ravelijn  +
City Veere  +
Contact Stadsraad Veere  +
Context type Situation  +
Coordinate 51° 32' 57", 3° 39' 18"Breedtegraad: 51.549112777778
Lengtegraad: 3.6551232029843
  +
Heading Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  +
Heading nl Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  +
House number 3  +
Is homepage onwaar  +
Model link Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) +
Name Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  +
PR ID PR SiR KRT 00024 - Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) - 2017/01/01  +
Postal code 4351TB  +
Project type Standaard  +
SI activiteit Stads- of dorpsraad  +
SI initiatief status Lopend  +
Self Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) +
Semantic title Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  +
Show VE button onwaar  +
Show category label onwaar  +
Show sidebar waar  +
Show title onwaar  +
SiR Route Route 01- Leefbare fysieke ruimte + , Route 02- Duurzame Mobiliteit + , Route 03- Duurzame recreatie en toerisme + , Route 07- Ondernemend Veere + , Route 08- Energieneutraal + , Route 09- Energieke Samenleving +
Start date januari 1, 2017  +
Summary De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
es via de website "www.stadspleinveere.nl"  +
Summary be De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
es via de website "www.stadspleinveere.nl"  +
Summary en De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
es via de website "www.stadspleinveere.nl"  +
Summary fr De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
es via de website "www.stadspleinveere.nl"  +
Supercontext Duurzaam Veere op de kaart +
Topcontext Gedateerd +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + , Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
14:29:12, 19 mei 2019  +
Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + Element back link
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + Model link
Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid) + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.