Wiki bekijken

(Externe) Verzuimbegeleiding
Heading (Externe) Verzuimbegeleiding  +
Heading nl (Externe) Verzuimbegeleiding  +
Intentional Element type SKOS Concept  +
Model link (Externe) Verzuimbegeleiding +
Pagename IKH IKT 1 S5-2  +
Self (Externe) Verzuimbegeleiding +
Semantic title (Externe) Verzuimbegeleiding  +
Skos:definition Sommige bedrijven besteden de verzuimbegel
Sommige bedrijven besteden de verzuimbegeleiding uit aan een gespecialiseerde organisatie. Ze sluiten bijvoorbeeld een verzuimverzekering af (b.v. afdekken schade twee jaar loondoorbetaling) en daarbij vaak ook een arbodienstverleningscomponent. Er is een groot aanbod van gespecialiseerde re-integratiebureaus waar werkgevers verzuimbegeleiding kunnen inkopen. Dat kan bij grote landelijke organisaties als Arbounie of Arboned waar ook bedrijfsartsen in dienst zijn, maar ook bij kleine regionale bedrijven zoals Verzuimtij in Zeeland die samenwerken met zelfstandige bedrijfsartsen (IKT). Ook verzekeringsmaatschappijen bieden verzuimcoaches aan. '''De rol van de verzuimcoach''' Wanneer een bedrijf verzuimbegeleiding heeft uitbesteed, neemt deze partij na aanmelding zelf contact op met de werknemer. De verzuimbegeleider/verzuimcoach/casemanager is een soort regisseur die ervoor moet zorgen dat alles goed verloopt voor de werkgever en werknemer. Ze hebben een adviserende rol voor zowel de werkgever als de werknemer én een coachende rol. De Wet Verbetering Poortwachter en de UWV-richtlijnen dienen als basis (IKT). Een verzuimcoach neemt werk uit handen van de werkgever door de gesprekken met de zieke werknemer te voeren en ervoor te zorgen dat het re-integratiedossier aan alle wettelijke eisen voldoet. De verzuimcoach is een adviseur en geen arts. Dit is een belangrijk onderscheid, alleen een arts mag beoordelen of je arbeidsongeschikt bent en welke werkzaamheden je wel en niet mag uitvoeren. '''Externe verzuimbegeleiding in een later stadium''' Een werkgever kan ervoor kiezen om de verzuimbegeleiding al vanaf de eerste dag te laten uitvoeren door een extern deskundige. Soms wordt een verzuimcoach later in het re-integratie traject ingeschakeld, bijvoorbeeld in het tweede ziektejaar. (geraadpleegde websites: https://www.poortwachtersloket.nl, https://www.mutsaerts.nl, https://www.arbonext.nl, https://www.pwnet.nl, https://www.compasity.nl, https://www.uwverzuimcoach.nl, Rein advocaten en adviseurs (https://www.rein.nl))
ocaten en adviseurs (https://www.rein.nl))  +
Skos:prefLabel (Externe) Verzuimbegeleiding  +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 + , IKH IKT 1 S5-2 +
Categorieën InfKrt Concept
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
15:21:00, 10 februari 2021  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
(Externe) Verzuimbegeleiding + Model link
(Externe) Verzuimbegeleiding + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.