Albert Repko

Albert Repko
Context type Role  +
Has image Bestand:Albert Repko web.jpg +
Heading Albert Repko  +
Heading nl Albert Repko  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/8/84/Albert_Repko_web.jpg  +
Imagename Albert Repko web.jpg  +
Model link Albert Repko +
Name Albert Repko  +
Part of Deelnemers +
Profile text Albert Repko is sinds 2013 als docent en o
Albert Repko is sinds 2013 als docent en onderzoeker werkzaam op de HZ. Als docent is hij betrokken bij de opleiding Civiele Techniek, in het bijzonder bij de constructieve leerlijn. Hij heeft een deel van het lesmateriaal ontwikkeld en mede helpen op te zetten. Albert geeft in het tweede jaar de constructieve vakken toegepaste mechanica, staalconstructies, gewapende betonconstructies en aan vierdejaars studenten geeft hij Advanced Construction Engineering. In dit laatste vak komt assetmanagement aan de orde. Hiernaast is hij lid van de deelexamencomissie van de technische opleidingen. Albert heeft de HTS Civiele Techniek in Vlissingen en de CT-opleiding aan de TU Delft afgerond. Hij heeft twintig jaar ervaring als constructeur en projectleider bij verschillende ingenieursbureaus in zowel de civiele techniek als utiliteitsbouw. Als onderzoeker is hij sinds begin 2020 werkzaam bij de onderzoeksgroep Asset Management. Zijn werkzaamheden bestaan uit onderzoek- en advieswerkzaamheden op het gebied van assetmanagement, voor opdrachtgevers zoals Waterschap Scheldestromen, North Sea Ports en gemeenten in de regio. Ook zorgt hij voor de implementatie en terugkoppeling van de assetmanagement-kennis in het onderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een cursus assetmanagement voor vierdejaars.
n cursus assetmanagement voor vierdejaars.  +
Profile text en Albert Repko has been working as a lecture
Albert Repko has been working as a lecturer and researcher at the HZ since 2013. As a lecturer he is involved in the Civil Engineering course, in particular in the constructive learning line. He has developed and helped to set up part of the teaching material. In the second year, Albert teaches the structural subjects applied mechanics, steel structures, reinforced concrete structures and, for fourth-year students, Advanced Construction Engineering. The latter course deals with asset management. In addition, he is a member of the partial examination committee for the technical courses. Albert completed the HTS Civiele Techniek in Vlissingen and the CT course at TU Delft. He has twenty years of experience as a structural engineer and project leader at various engineering firms in both civil engineering and utility construction. As a researcher, he has been working at the Asset Management research group since the beginning of 2020. His work consists of research and consultancy in the field of asset management, for clients such as Waterboard Scheldestromen, North Sea Ports and municipalities in the region. He also ensures the implementation and feedback of asset management knowledge in education, including through the development of an asset management course for fourth-year students.
anagement course for fourth-year students.  +
Research group Assetmanagement +
Research group primary Assetmanagement +
Self Albert Repko +
Semantic title Albert Repko  +
Show VE button waar  +
Stakeholder HZ University of Applied Sciences +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Albert Repko + , Albert Repko + , Albert Repko + , Albert Repko + , Albert Repko + , Albert Repko +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Albert Repko  +
Categorieën Contributor
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
08:25:49, 25 augustus 2022  +
E-mail a.repko@hz.nl  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Samenwerkingsovereenkomst North Sea Port + Contact person
Albert Repko + Model link
Albert Repko + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.