Route 03- Duurzame recreatie en toerisme

Doelstelling: Intensief toerisme in goede verhouding tot de kracht van de omgeving.

Strategie:

Recreatie is van groot belang voor Veere. Verduurzaming hiervan is belangrijk en draagt bij aan de kwaliteit. Duurzame recreatie is recreatie waarbij behoud van natuur en cultuur centraal staat.

We  profileren ons als duurzame toeristische bestemming en dragen dit uit. Duurzaam ontwikkelen, natuur en biodiversiteit, cultuurhistorie en identiteit, sociale verantwoordelijkheid en hoge standaarden voor de toeristische sector zijn belangrijke waarden.

We stimuleren innovatie in de toeristische sector en duurzaamheid is daarbij een voorwaarde. We streven naar energie neutrale hotels, vakantieparken, jachthavens, campings en (dag)recreatieve voorzieningen. Belangrijke kansen zijn zorgtoerisme en toegankelijkheid.

Er zijn verschillende ecolabels die recreatiebedrijven keuren op hun zorg voor de omgeving. We stimuleren ondernemers om groene stappen te zetten en hieraan deel te nemen.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Dit is het niveau wat we ook voor onze badstranden hanteren. En het niveau dat we voor jachthavens willen stimuleren.

Het Europese keurmerk Quality Coast wordt uitgereikt aan internationale kustplaatsen die bijzondere inspanningen leveren op het gebied van toerisme en milieuzorg, voor het behoud van natuur en landschap, eigen identiteit en cultureel erfgoed. Veere heeft in 2015 voor 2 jaar een gouden score behaald en deze willen we behouden.

We stimuleren het lokaal inkopen en promoten van lokale duurzame producten in de recreatie sector, bijvoorbeeld biologisch verbouwde groenten. Hier liggen kansen voor de lokale ondernemers en dit vergroot de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente.

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • Gouden score Quality Coast voor gemeente Veere
 • Alle stranden en jachthavens hebben een Blauwe Vlag
 • Eerste (pilots) duurzame en energie neutrale vakantieparken of recreatievoorzieningen zijn gerealiseerd

Lange termijn (voor 2050)

 • Gouden score Quality Coast voor gemeente Veere
 • Alle stranden en jachthavens hebben een Blauwe Vlag
 • Vastgoed en infrastructuur recreatievoorzieningen zijn duurzaam en energieneutraal

Indicatoren:

 • Beleving
 • Economische ontwikkeling
 • Keurmerken

Condities:

 • Gastvrijheid
 • Bereikbaarheid
 • Bekendheid
 • Betrokkenheid
 • Communicatie en informatie

Randvoorwaarden:

 • Beeldkwaliteit
 • Emissies


Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting: