Olijf

Context Informatiekaart kanker (Zeeland)
Moederorganisatie Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)
Naam Olijf
Adres p/a Levenmetkanker-beweging, Postbus 8152
Huisnummer
Postcode 3503 RD
Plaats Utrecht
Telefoon +31-20-3039292
Email olijf@olijf.nl
Website http://olijf.nl/olf/home/
Info Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten. De doelstellingen van Olijf zijn: •Het uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact) door het organiseren van contactochtenden, bijeenkomsten, workshops en informatie via het internet. •Een ruimere bekendheid geven aan OLIJF (voorlichting) aan medelotgenotes, medici, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. •Het bevorderen van een betere communicatie tussen artsen en patiënten (verstrekken goede informatie). •Belangenbehartiging van lotgenoten bij overheden en andere instanties.