Stichting Hospice Kaaskenshuis

Context Informatiekaart kanker (Zeeland)
Moederorganisatie
Naam Stichting Hospice Kaaskenshuis
Adres Mauritslaan
Huisnummer 39
Postcode 4301 NS
Plaats Zierikzee
Telefoon +31-111-453 511
Email info@kaaskenshuis.nl
Website http://www.kaaskenshuis.nl
Info Stichting Hospice Kaaskenshuis zet zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. De zorg in het Kaaskenshuis wordt geleverd door vrijwilligers in samenwerking met professionele zorgverleners en de huisarts. Het hospice is neutraal in die zin dat ieders eigen leefsfeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.