Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Context Informatiekaart kanker (Zeeland)
Moederorganisatie Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Naam Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Adres Leeuwenlaan
Huisnummer 40
Postcode 4532 AG
Plaats Terneuzen
Telefoon +31-115-689588
Email info@hospicezvl.nl
Website http://www.hospicezvl.nl/
Info Huis waar door vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is.