Stichting het Steunpunt Terneuzen

Context Informatiekaart kanker (Zeeland)
Moederorganisatie Stichting het Steunpunt Terneuzen
Naam Stichting het Steunpunt Terneuzen
Adres Bachlaan
Huisnummer 90
Postcode 4536 GD
Plaats Terneuzen
Telefoon +31-115-618915
Email hetsteunpuntterneuzen@hotmail.com
Website https://hetsteunpuntterneuzen.wordpress.com/over/
Info De Stichting “het Steunpunt” Terneuzen is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan (ex)kankerpatiënten, hun naasten, nabestaanden en mensen met een chronisch ziektebeeld. Men is begonnen als inloophuis/informatiecentrum voor Terneuzen en directe omgeving. Momenteel omvat het werkgebied Zeeuws Vlaanderen. De ondersteuning richt zich op:

– begeleiding bij het verwerken van het ziekteproces, de behandelingen en restverschijnselen (vermoeidheid) – het geven van aandacht en het bieden van een luisterend oor – het verstrekken van informatie en voorlichting zonder sturend advies – individuele-en groepsactiviteiten gericht op verwerking, ontspanning en het vergroten van de zelfredzaamheid – verlies-en rouwverwerking: ROUWZORG KANAALZONE – huisbezoeken – bemiddeling bij aanvullende (professionele) ondersteuning – op verzoek aanwezig zijn bij (slecht nieuws) gesprekken – het verzorgen van lezingen, presentaties en themamiddagen – het uitbrengen van een eigen maandelijkse nieuwsbrief