De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan de ambitie uitgesproken om een energieneutraal dorp te worden en zo te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte.

Om dit te kunnen bereiken is met gestart met het opzetten van een energiecoöperatie met een onderliggende denktank.

Het eerste project van de energiecoöperatie en te komen tot een energieneutraal dorp is het realiseren van een zonnepark op de vml. stortplaats van Wielemaker aan de Breeweg (dit project is los ingevoerd).

Startdatum
januari 1, 2017
Einddatum