De Beer is los in Baarland

Hier kunt u uw energieke samenleving initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaande menu om deze pagina te bewerken (alleen zichtbaar indien aangemeld, klik op het silhouet-item rechts in de menubalk voor registreren).

De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze handleiding is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.URI's uit de reeks "0113785265" zijn hier niet beschikbaar.Projectgegevens

De commissie "De beer is los" is opgericht voor de wedstrijd Duurzaam Diekendamme , waarbij dorpen een plan in konden dienden waarin zij alle toekomstideeën voor hun dorp op het gebied van duurzaamheid, sociale cohesie, cultuur, natuur en milieu konden verwerken. Baarland won de wedstrijd en kreeg een geldbedrag van 50.000 euro. Sindsdien houdt de commissie zich bezig met het, waar mogelijk, uitvoeren van onderdelen van het oorspronkelijke plan. Zo is er een bloemrijke berm gerealiseerd waar niet meer geklepeld wordt. Het maaisel wordt afgevoerd in de hoop dat door verarming van de grond een en meer gevarieerde begroeiing zal ontstaan met wilde planten en bloemen. Er is een vrijwilligerscentrale opgericht zodat dorpsbewoners die tijdelijk hulp nodig hebben, geholpen kunnen worden met bijv vervoer, kleine klusjes of boodschappen doen. Er is een waterpomp voor grondwater geinstalleerd bij de volkstuintjes, zodat de gebruikers een watervoorziening hebben voor hun tuin. Er is een introductiecursus georganiseerd voor mensen die imker willen worden. Mensen in Baarland die zonnepanelen wilden aanschaffen kregen een extra korting bij de aanschaf. Er is een cursus tuinreservaten aangeboden, er zijn warmtescans uitgevoerd bij alle woningen om mensen te attenderen op "energielekken" in hun woning, er worden in samenwerking met de enige dorpswinkel in Baarland bonnen uitgedeeld voor gratis planten en bloembollen., om aandacht te besteden aan biodiversiteit in tuinen en de leefomstandigheden van bijen. In samenwerking met de gemeente is een straat voorzien straatlantaarns op LEDverlichting, er worden Baarlandse Babbels georganiseerd met sprekers die iets vertellen over streek-eigen onderwerpen. Er is een boerenmarkt georganiseerd, er is een zwerfboekenkast in het dorpshuis, er zijn in samenwerking met de gemeente 4000 vaste planten in de gemeenteperk gezet en 1000 krokussen geplant in boomspiegels. Deze perken worden onderhouden door vrijwilligers. Er wordt zwerfafval opgeruimd en aandacht gevraagd voor afvalscheiding en lokaal verkrijgbare biologische, duurzame producten. Er is een fim gemaakt over Baarland, er wordt een dorpsboomgaard aangelegd met hoogstambomen van oude fruitrassen. De commissie probeert de dorpsbewoners te betrekken bij alle projecten en ideeën door 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden met informatie, oproepen en ideeën.

Bezig met het laden van de kaart...
Startdatum:
10 december 2016
Domein:
Duurzaamheid, Zorg en welzijn, Energie, Leefbaarheid, Mobiliteit
Initiatief:
Burgerinitiatief
Adres:
Bakendorpseweg 9
4435NH Baarland
Contactgegevens:
Ed en Anja
0113785265
ae0808@telfort.nl