Anna Zorgt

Anna zorgt

In 2014 zaten acht burgers rond een tafel in het Thoolse Sint-Annaland. Ze maakten zich zorgen over de ontwikkelingen in het zorglandschap en hadden een droom: “Iedere inwoner een leven lang aangenaam kunnen laten wonen in Sint-Annaland”. Maar hoe konden ze die droom realiseren? Vier bijeenkomsten met inwoners, politiek, kerken, zorg- en andere organisaties verder stond er een concept, gebaseerd op de behoeften in de gemeenschap. En dat was direct een succes. Binnen Zorgcoöperatie Anna Zorgt helpen vrijwilligers kwetsbare ouderen - met een beperkt of geen sociaal netwerk - bij zaken die ze niet meer alleen kunnen. Hierdoor is een sterke lokale onderlinge verbondenheid ontstaan, ook tussen de verschillende generaties. Wat ervoor zorgt dat de droom van de initiatiefnemers werkelijkheid wordt. In Sint-Annaland zorgen ze met elkaar voor elkaar.

De totstandkoming van Anna Zorgt is in detail beschreven in dit document.URI's uit de reeks "0166-657011" zijn hier niet beschikbaar.Referenties


Projectgegevens

Vanuit de behoefte om de leefbaarheid van Sint-Annaland op peil te houden is in 2014 de Initiatiefgroep Sint-Annaland Toekomstproof ontstaan. Een groep betrokken inwoners zijn primair met de zorg voor de inwoners van Sint-Annaland aan de slag gegaan. Door enquêtes en inwonersavonden zijn de inwoners gevraagd naar hun zorgen, hun wensen en ideeën en op basis daarvan is in 2015 de zorgcoöperatie Anna zorgt opgericht en een pakket aan diensten samengesteld.

Bezig met het laden van de kaart...
Startdatum:
1 januari 2014
Domein:
Zorg en welzijn, Leefbaarheid
Initiatief:
Burgerinitiatief
Adres:
Voorstraat 31
4697 EJ Sint-Annaland
Contactgegevens:
Jack Westdorp
0166-657011
info@anna-zorgt.nl
http://www.anna-zorgt.nl/