Werk aan je woning strategie

Werk aan je woning missie.

De missie van "Weken aan je Woning" is verbeeld in het plaatje en de animatie. Een energieke samenleving bouw je samen op door:

Niet iedereen heeft dezelfde droom en niet alle dromen kunnen uitkomen (en sommige dromen zijn bedrog). Dromen en concrete acties die daaruit volgen moeten in gezamenlijkheid worden afgestemd.

Een missie geeft de stip op de horizon. De bijbehorende strategie beschrijft hoe de weg kan worden bewandeld naar die stip op de horizon. De elementen van de strategie zijn gevisualiseerd in het onderstaande "klikbare" plaatje.

De strategie is ontwikkeld op basis van projecten die betrekking hebben of hadden op de energiek samenleving. Uit deze projecten zijn lessen geleerd die hebben geleid tot de strategie. De strategie is gevalideerd door betrokkenen in een aantal validatiesessies en op het slotsymposium van het Werk aan je woning project.

Coördinatie Reflectie samenkomen Samen dromen Samen leren Samen werken StrategieINFOGR STRAT.jpg
Over deze afbeelding

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Werk aan je woning, Werk aan je woning strategie