Dementie Rilland - resultaten

De slotconclusie van het dementieproject in Rilland kan als volgt worden samengevat. Rilland is solidaire gemeenschap waar men bereid is elkaar te helpen. Echter de kennis over dementie in Rilland, maar dat geldt niet alleen voor Rilland, is beperkt waardoor nog niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de draagkracht in een gemeenschap.

Dit dementieproject bouwt voort op een eerder uitgevoerde Zeeuwse Huiskamer project in Rilland en het SAAM@ project in Oostburg waarin is onderzocht hoe veerkrachtige samenlevingen kunnen worden vormgegeven. Het kernbegrip is verbondenheid, zoals is weergegeven in het onderstaande figuur.

Collectief.PNG

Alleen als mensen verbonden zijn met de samenleving kunnen zij geholpen worden door de gemeenschap. In een solidaire gemeenschap, wat het geval is in Rilland, is men bereid elkaar te helpen. Verbondenheid is een noodzakelijke voorwaarde, maar nog geen voldoende voorwaarde om daadwerkelijk elkaar hulp te bieden. Een essentiële voorwaarde is dat via de weg van bewustwording de verbondenheid zich manifesteert in betrokkenheid. Op deze manier kan het netwerk van een persoon met dementie worden versterkt, niet alleen door mantelzorgers maar ook door vrijwilligers en mensen in de buurt. Het motto van het dementieproject is dan ook:

van bewustwording naar draagkracht

Dementie is een progressieve ziekte die van kwaad naar erger gaat. Een guided tour neemt u mee in het verloop van de ziekte van Alzheimer.

NB. De resultaten zijn zodanig uitgewerkt dat ze eenvoudig in de dementie-wiki zijn op te nemen. Zie de discussie in de projectaanpak voor een nadere uitleg.

Een drietal sporen zijn uitgezet:

Samenvattend

De analyse in Rilland laat zien hoe belangrijk het is dat een maatschappij zich werkelijk bewust is van een ziektebeeld dat zoveel voorkomt als dementie. Zowel voor de persoon en het systeem erom heen als de samenleving in het geheel. Casemanagement is een onmisbare schakel voor het cliëntsysteem waar de afgelopen jaren fors op is geïnvesteerd. De financiering en beschikbaarheid is binnen Rilland op dit moment gewaarborgd, maar het is te hopen dat op landelijk niveau verstandige beslissingen gemaakt worden, zodat casemanagement ook daadwerkelijk beschikbaar blijft in de toekomst.

Een deel van de informatie behoefte in de begin fase van de ziekte ontstaat door onduidelijkheid bij burgers over het aanbod voor dit ziektebeeld en welke organisatie nu waarvoor ingeroepen kan worden en wat daarvoor nodig is. Naast de essentiële psycho-educatie die casemanagers geven aan de cliënt en familie in o.a. deze fase, zou een goede sociale kaart mogelijk tot een lastenverlichting qua werkdruk kunnen leiden voor de casemanager. De tijd die ze nu kwijt zijn om mensen wegwijs te maken binnen zorgland en de gemeentelijke voorzieningen, zou idealiter besteed worden aan andere cliëntsystemen gericht op het daadwerkelijk handvatten bieden voor de komende veranderingen en bewustwording creëren op het ziektebeeld.

Initiatieven vanuit het concept dementievriendelijke gemeente, zoals scholing aan kinderen en de wandeling door het dorp vanuit de optiek van een persoon met dementie, zijn voorbeelden van een bewuste samenleving. De resultaten van deze initiatieven kunnen in een latere fase geëvalueerd worden, waarbij een quote van een mantelzorger met betrekking tot 'die tuin hadden zo mogen laten zitten, geef mij maar een parkeerplaat' mogelijk tot het verleden behoren.

Referenties

  • Analyse Rilland, Petra de Braal, Hans de Bruin en Lisa Kerckhof, De Zeeuwse Huiskamer, 1 september 2015.


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementie Rilland