Dementie Rilland - aanpak

Doelstelling en werkwijze

In dit dementieproject is onderzocht hoe in Rilland zowel de fysieke als de sociale omgeving kan worden ingericht ter ondersteuning van mensen die maken hebben met dementie. Een drietal sporen zijn uitgezet:

  1. casestudies voor het bepalen waar de werkelijke behoefte ligt aan ondersteuning;
  2. veldstudie naar de mogelijkheden in de sociale en fysieke ruimte van Rilland;
  3. bewustwording initiatieven.

Expertise Management Methodologie

De Expertise Management Methodologie (EMM) is toegepast voor het bovenwater halen en borgen van kennis. De nadruk van EMM ligt op handelingskennis in bepaalde situaties. Het idee is dat door het vastleggen van handelingsperspectieven handvatten worden geboden aan mensen die te maken krijgen met soortgelijke situaties. Een voorbeeld is stalken. Een cliƫnt met dementie in een vergevorderd stadium kan zijn of haar partner gaan stalken. Dit is uiteraard een zware last voor de partner. Door het geven van handelingsperspectieven, in dit geval afleiding, kan het stalkgedrag worden beperkt.

Dementie-wiki

Parallel lopend met het dementieproject in Rilland wordt een dementie-wiki opgebouwd voor de ketenzorg dementie regio Den Bosch. De ontwikkelaars zijn EMont en Medicinfo. De dementie-wiki is nog in ontwikkeling, een eerste versie wordt medio juli 2016 opgeleverd.

Resultaten uit het Rilland project zijn deels meegenomen in de dementie-wiki en vice versa. Het ligt voor de hand de krachten te bundelen door verdere integratie. Voor dit zover is, zullen eerst de betrokken partijen een akkoord moeten bereiken. Als dat het geval is, kan de dementie-wiki het platform zijn waar alle (lokale) kennis over dementie te vinden is.

De dementie-wiki is volgens EMM principes gebouwd. Een belangrijke eigenschap van EMM is dat nieuwe kennis eenvoudig is verknopen aan bestaande kennis. Dit betekent dat in vervolgprojecten niet vanaf nul hoeft worden gestart, maar dat juist verder gebouwd kan worden. Het betekent ook dat niet voor ieder nieuw project een nieuw platform of web-site moet worden opgetuigd. De omgeving bestaat al: dementie-wiki.

Sociale kaart

Goede informatievoorziening is van essentieel belang voor mensen die te maken krijgen met dementie. Niet alleen informatie over de ziekte dementie is van belang, mensen zijn ook op zoek naar waar precies relevante hulp te vinden is in de regio. In het project Overleven met Kanker (OLmK) wordt een sociale kaart op het thema kanker ontwikkeld op het gebied van kanker. Deze sociale kaart is nog in ontwikkeling (gereed juli 2016). Op het gebied van dementie kan een soortgelijke sociale kaart worden ontwikkeld.

De sociale kaart kanker wordt ontwikkeld door de HZ University of Applied Sciences en De ZB, EMM is ook hier als onderliggende methodolgie en methode gehanteerd. De implementatie van de sociale kaart is gebaseerd op semantische-web technologiƫn. Dit betekent dat (automatisch) betekenisvolle relaties worden gelegd tussen verwante kennisgebieden. Of anders gesteld, handelingskennis over omgaan met kanker wordt (automatisch) gerelateerd aan relevante informatiebronnen (brochures, artikelen, web-sites, etc.) en aan regionale en landelijke contacten. Een ander belangrijk voordeel is dat de data gebruikt kan worden in de web-applicaties van (zorg)instanties (linked open data).

Vervolg

In de provincie Zeeland wordt een aantal initiatieven ontplooid op het gebied van dementie. Initiatiefnemers zijn nu met elkaar in gesprek om de krachten te bundelen. Hiermee wordt voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden en dat de resulaten van de projecten op een gestructureerde wijze worden geborgd via EMM en de dementie-wiki.

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementie Rilland, Dementie Rilland - resultaten