SAAM@


In het pilotproject SAAM& wordt gewerkt aan het in co-creatie met publieke en private partijen, in het bijzonder bewoners, ontwikkelen en testen van een passende aanpak voor, en een visie op, het afstemmen van vraag en aanbod rondom wonen en zorg in relatie tot een prettige woon-, werk-, en leefomgeving. Hoe houden we op lokaal niveau een prettige en leefbare omgeving met voldoende ondersteuningsstructuur? Een aanpak & visie om wonen en zorg heel lokaal (en regionaal afgestemd) en toekomstgericht te kunnen organiseren in een dorp.


Startdatum
januari 1, 2015
Einddatum
februari 19, 2016

Onderwerpen


Deelnemers

Geen deelnemers.