Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is een structureel samenwerkingsverband tussen verschillende partijen.

De partijen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan de volgende thema’s: Gezond blijven, Zorg thuis, Zorgtechnologie en Arbeid en onderwijs. Onderzoeksprojecten pakken de partijen samen op en inzichten worden direct in praktijk gebracht.

De AWOZ heeft een organisatiestructuur bestaande uit een stuurgroep, een coördinator en een coördinerende kerngroep met vertegenwoordigers (‘ankers’) uit beleid, onderzoek en praktijk (multi-sectorale aanpak). Ouderen doen actief mee en  hebben zitting in zowel de stuurgroep als de kerngroep, en in projectteams waar gewenst.

Missie

De missie van de Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderenzorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie.

Visie

De AWOZ wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Het is een vitale werkplaats voor de ouderenzorg die bruggen slaat tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs, en waarbij wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie. Bij de AWOZ zijn de volgende partijen betrokken: Adrz, Erasmus Universiteit, GGD Zeeland, Allévo, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, de provincie Zeeland, SVRZ, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom, POSO en ZorgSaam.Onderwerpen