Projecten

Wij zijn gedreven om organisaties en initiatieven te verbinden, onderzoeksvragen helder te krijgen en mooie projecten uit te voeren. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voert een groot aantal projecten uit of is betrokken bij projecten in samenwerking met anderen. De projecten variëren van duur en onderwerp als rode draad . Bekijk hier aan welke projecten wij werken.

Waterdunen - Beeldbank Zeeland (5).jpg

1 januari 2023 - 31 december 2023

Monitoring Waterdunen

Natuurgebied Waterdunen is een gebied in Zeeuws-Vlaanderen waar akkers plaats hebben gemaakt voor getijdennatuur, vogels, (verblijfs)recreatie en zilte teelt. Een nieuwe manier van kustversterking waar door middel van een getijdenduiker zeewater het gebied in stroomt. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ...

1 januari 2023 - 31 december 2024

Natuur en toerisme

In opdracht van provincie Zeeland werken we aan het thema toerisme en natuur. Met diverse onderzoeken dragen we bij aan het uitgangspunt 'natuur en toerisme versterken elkaar' uit toekomstperspectief Bestemming Zeeland 2030.

Zeeuwse Groene Compagnie.jpg

1 september 2022 - 31 december 2024

De Zeeuwse Groene Compagnie

Met behulp van het demonstratieproject 'De Zeeuwse Groene Compagnie' wordt de tjalk 'De Vrijbuiter' geëlektrificeerd en ingezet als vervoerder van streekproducten én als varend monument voor toeristen. Het doel is om aan te tonen dat het mogelijk is om een gezond verdienmodel te ontwikkelen rondom ...

MTB-Routes Zeeland.JPG

2022 - heden

Database Vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod Zeeland geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse (toeristisch relevante) vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horecaclusters, detailhandel clusters en nog veel meer!

Camper Westkapelle - Ben Biondina (LZZ).JPG

2022

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Zeeland is sinds jaar en dag een toeristische provincie bij uitstek. Jaarlijks brengen circa 3 miljoen toeristen zo’n 19 miljoen overnachtingen door in Zeeland en ontvangt de provincie ongeveer 26 miljoen dagbezoekers. Alhoewel het toerisme ons veel brengt, is de publieke opinie over toerisme niet ...

Validatie GPS-data.jpg

2022 - 2024

Inzicht in drukte

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data zeer veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen - bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen ...

Bezoekersonderzoek10x15.jpg

2022

Onderzoek vaste gasten 2022

Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de omvang van deze gastengroep is inzicht in hun gedrag en motieven relevant voor beleidsmakers en ondernemers.

Gast van de toekomst.jpg

2022 - 2024

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verschuivingen in bezoekersgedrag, onder invloed van allerlei externe factoren.

Matthias-heyde-aBGYL-ue5xo-unsplash.jpg

december 2021 - december 2023

Z-Grid- verduurzamen energieverbruik

De CO2 uitstoot in Zeeland moet verminderen. De vrijetijdssector is geen koploper in verduurzaming van energieverbruik, maar het project Z-grid hoopt daar verandering in te brengen.

Foto voorpagina (bron IVN).jpg

1 september 2021 - 30 juni 2022

Recreatieve meekoppelkansen voor de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van economie, waterveiligheid, zoetwater en natuur. Hiervoor gaat het gebied op de schop, maar bij deze ingrepen mag recreatie voor bewoners en bezoekers van de Zuidwestelijke Delta niet worden vergeten. ANWB en ...

Aanjaagprogramma logo.jpg

mei 2021 - december 2023

Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector

De Zeeuwse vrijetijdssector werkt hard aan de toekomst. Om na de coronacrisis innovatie binnen de sector een nieuwe boost te geven, hebben twee projecten subsidie gekregen vanuit het Europese REACT EU programma. De projecten inspireren, ondersteunen en stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan ...

Vitaliteit.jpg

2021 - 2023

Ontwikkeling Masteropleiding Vitale Regio Ontwikkeling (VRO)

De HZ University of Applied Sciences is in september 2021 begonnen met het ontwikkelen van een masteropleiding Vitality. Het is onderdeel van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen: ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Deze overeenkomst tussen het Rijk en de regio moet bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en ...

Human Capital .jpg

2021 - heden

Human Capital Agenda

Een van de strategische opgaven waar het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme mee aan de slag gaat is dat van Human Capital. Het gastvrijheidsdomein kent grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. De ambitie binnen het Human Capital project is het creëren van balans op de arbeidsmarkt in het ...

Slidebean-HH7OwIClUsY-unsplash.jpg

2021 - februari 2022

Verkenning nieuwe bedrijfsmodellen

Dit onderzoek is een eerste verkenning naar (nieuwe) duurzame bedrijfsmodellen in de toeristenindustrie.

Bezoekersonderzoek foto2.jpg

2021 - heden

Zeeuws bezoekersonderzoek

Zeeland is een populaire vakantiebestemming voor gasten uit binnen-en buitenland. Jaarlijks vinden circa 19 miljoen overnachtingen plaats in Zeeland (2019) en daarnaast nog eens miljoenen daguitstapjes. Maar wie is onze gast? Waarom komen zij naar Zeeland? En wat doen ze tijdens hun verblijf? HZ ...

Luchtfoto Strandcamping Groede.jpg

1 januari 2021 - 31 december 2022

Zicht op vraag en aanbod

Op veel plekken in Nederland werken ondernemers, gemeenten, regio’s en provincies aan de toekomst van vakantieparken. De Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen en wil met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring de aanpak van vakantieparken ondersteunen. Eén van de ...

Duik in Zeeland impression.JPG

2021

Duik in Zeeland

De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in ...

Handen in water.jpg

2021 - 2023

Duurzaam watergebruik

Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet binnen dit project onderzoek naar de vakantiebeleving van de gast.

GVNL.jpg

2020

Onderzoek naar het maatschappelijk belang van toerisme en recreatie

Gastvrij Nederland (Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd) heeft aan CELTH, het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality van Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences, gevraagd een ...

Stedelijk toerisme onderzoek.jpg

2020 - heden

Verkenning stedelijk toerisme

Zeeland is al jaren een populaire bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland. Maar Zeeland is méér dan strand en zee! Hoe kunnen de Zeeuwse steden, ieder met hun eigen historie en charmes, worden ontwikkeld tot bestemmingen met een zelfstandige aantrekkingskracht?

Straatje 001 (EWZ).jpg

2020 - 2021

Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en ...

Slim-emcee-WP1xydlibW4-unsplash (1).jpg

2020 - 2021

Bestemming Zeeland 2030

Bestemming Zeeland in 2030. Hoe ontwikkelen we Zeeland tot een bestemming die veerkrachtig is, die in balans is met de leefomgeving en die waarde creëert voor bezoekers, bewoners en bedrijven?

Rondvraag Zeeland.JPG

2020

Kansen voor waterrecreatie

In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst?

Skills4cmt logo color (1) - Maarten Soeters.jpg

2020 - 2023

Skills4CMT

Dit project stemt het hoger onderwijs beter af op de behoeften en kansen van het kust- en maritiem toerisme, stimuleert de regionale economie en het creëren en behouden van banen in kustgebieden en gemeenschappen.

Bepakte fietsers-Thijs Tuurenhout.jpg

2020

Pilot (real time) coachen

Toeristische recreatieve mobiliteit is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik van de auto, de drukte onderweg, de verschillende soorten vervoersmiddelen, de deelfiets en -auto, de bewustwording van de CO2 uitstoot etc., het zijn allemaal mobiliteitsonderwerpen die de laatste jaren ...

Impact Corona Zeeland.png

2020 - heden

Impact coronacrisis voor de Zeeuwse economie

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, ...

Reashore afbeelding.jpg

2020 - heden

ReAshore

Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? ...

Fietsen Cadzand (Fan van Zeeland).jpg

2020 - heden

Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid

De kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid is samengesteld met het doel om alle bestaande kennis rondom mobiliteit en bereikbaarheid te bundelen. Jaarlijks worden in de provincie Zeeland verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent deze thema’s. Deze onderzoeken worden veelal ...

Facebook like.jpg

2020

Online sentiment data

Het Data & Development Lab (DDL) heeft onderzoek gedaan naar de data over het online sentiment van (potentiële) bezoekers van bestemming Nederland. Diverse partijen verzamelen en analyseren deze data en bieden dit vervolgens aan bestemmingen aan. Maar wat kunnen bestemmingen vervolgens met deze ...

Impact Corona Zeeland.png

2020 - heden

Covid-19 onderzoeken

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft samen met Toeristisch ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland verschillende onderzoeken gedaan naar de impact van het coronavirus. Bekijk op deze pagina alle onderzoeken.

Ben Biondina - Slenteren door Veere.jpg

2020

Impact van toerisme op leefbaarheid

In 2020 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme - op basis van deskresearch en open data - onderzoek gedaan naar de objectivering van de impact van toerisme op de leefbaarheid in Zeeland.

Logo FACET website.jpg

2020 - 2022

FACET

FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector. Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. ...

Voorbeeld simulatieweergave.png

2019 - 2022

Verplaatsingsgedrag in toerisme- de SCITHOS-simulatietool

HZ University of Applied Sciences heeft als pilot-partner van het Europese project Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE) gewerkt aan de ontwikkeling van een model-centrische simulatietool. Deze tool is ontwikkeld op basis van een bestaande simulatietechniek eerder ontwikkeld in een ...

Duan-xiaoyu-4Ef50 zcXOM-unsplash.jpg

2019 - 2020

Hotelmarktonderzoek Zeeland

Afgelopen jaar heeft in opdracht van Provincie Zeeland een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt plaatsgevonden. Doel was om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in ...

Voetpad duinen Zeeland - hussain-ibrahim-1487959-unsplash.jpg

2019

Impact van het toerisme op voorzieningen in Zeeland

CBS telde 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland, een nieuw record. Dit is zo’n 4% meer dan in 2017. NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren zal doorzetten (zie Perspectief 2030). Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers aan de ...

Zeeland -1067 - Thijs Tuurenhout.jpg

2019 - 2020

Meetmethoden dagtoerisme

Het lijkt een vergeten onderwerp in toeristisch onderzoek: dagbezoek. De data die nu beschikbaar zijn hebben vooral betrekking op verblijfsbezoekers, ondanks het feit dat dagbezoekers voor veel bestemmingen een belangrijke groep bezoekers vormen.

Strand.jpg

2019 - 2020

Strandonderzoek Schouwen-Duiveland

Het strand is één van de belangrijkste toeristische troeven voor Schouwen-Duiveland en in de Agenda Toerisme 2018-2026 zijn allerlei ideeën benoemd om deze troef verder te versterken. Maar wat wil de gast? In opdracht van Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK) en gemeente ...

Ben Seelt - Zierikzee.jpg

2019 - 2021

KNEITER

Eén van de belangrijkste redenen voor overheden om actief te sturen en stimuleren in toerisme en recreatie zijn de (verwachte) economische impacts. Een berekening van deze impact wordt daarbij vaak gebruikt als onderbouwing en/of rechtvaardiging van keuzes. KNEITER, het Kennisnetwerk Economische ...

Zierikzee zuidhavenpoort.JPG

2019 - 2026

Onderzoeks- en projectenprogramma gemeente Schouwen-Duiveland en HZ

Toerisme is de belangrijkste economische motor van Schouwen-Duiveland en zorgt voor veel werkgelegenheid. Daarnaast zorgt het toerisme ervoor dat veel voorzieningen ook voor de inwoners beschikbaar zijn en blijven. Toerisme is daarmee een belangrijke aanjager én een stabiele basis voor een goede ...

1 september 2018 - 31 augustus 2022

MOVE

MOVE kiest voor een nieuwe aanpak bij de ontwikkeling van innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven door middel van co-creatie, waarbij lokale overheden, kenniscentra, lokale economische spelers en inwoners - permanent en tijdelijk - worden samengebracht. MOVE zal lokale bijzonderheden ...

Diner aan zee - strandpaviljoen de uitkijk.nl.jpg

2018 - heden

Hospitality Pact

Vrijwel elk bedrijf dat actief is in de Zeeuwse vrijetijdssector heeft moeite om voldoende en goed personeel te vinden én te behouden. Het toerisme groeit in Zeeland, maar het aantal werknemers doet dat niet. De groeiende vraag naar (goede) medewerkers, de krimpende beroepsbevolking in Zeeland, ...

Sluis - Xander Koppelmans (LZZ).jpg

2018

Trots op je regio – gemeente Sluis

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Sluis, maar toerisme staat niet altijd in een positief daglicht. Te veel toerisme wordt door de inwoners niet altijd als positief ervaren. Maar wat als de afhankelijkheid van toerisme in economisch opzicht groot is; waar zit dan het ...

Money.jpg

2018 - 2019

Economische impact vrijetijdseconomie

Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse samenleving en economie. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een steeds nauwkeurigere methode om de economische impact van de vrijetijdseconomie in beeld te brengen. Impact ontstaat door een economische impuls, zoals de bestedingen van een toerist. In ...

Knowingo.jpg

2018 - 2019

Online trainingen – Knowingo app

Trainingen en cursussen volgen op een specifieke datum met een stapel boeken is niet meer van deze tijd. Toch is het belangrijk om kennis te blijven ontwikkelen. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme haar kennis gebundeld en is een pilot gestart met het aanbieden van twee trainingen via ...

Biondina BB 73UX0VB.JPG

2018 - 2021

Gezond van Dichtbij in Veere en Noord-Beveland

Gezondheid heeft de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij. Gezond leven is direct verboden aan gezond voedsel, het liefst uit eigen streek. Om ervoor te zorgen dat streekproducten vaker op menukaarten in horecagelegenheden komen te staan is het LEADER project Gezond van Dichtbij in Veere ...

Circulair.jpg

2018 - heden

Circulair beleven

In de samenleving is een toename van de vraag naar grondstoffen. Daarnaast groeit de afvalproductie. Een circulaire economie kan dit probleem verhelpen door te focussen op het slim hergebruiken van grondstoffen en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor de verblijfsrecreatieve ...

Waterdunen luchtfoto 2017 - BeeldbankUpload BB U76UTVG.jpg

2017 - heden

Aanboddatabase verblijfsrecreatie

Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische ...

Gezond in Zeeland.JPG

2017 - heden

Gezond in Zeeland

Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor een gezond en prettig leven. Rust, ruimte, water en vruchtbare aarde. Gezond in Zeeland wil die in de schoot geworpen rijkdom niet alleen benutten, maar ook nog helpen die verder uit te bouwen en te vermarkten.

Fietsers (C) Pete Barrett.jpg

2017 - 2020

SAIL - Stay Active and Independant for Longer

SAIL, een acroniem voor Stay Active and Independent for Longer, is een Interreg 2 Zeeën project, een Europees samenwerkingsprogramma om innovatie, kennis, onderzoek en duurzaamheid te bevorderen. Elf partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan tien pilots ...

Scithos 800x600px.jpg

2016 - 26 september 2019

SCitHos

Toerisme draagt bij aan economische ontwikkeling van veel steden en regio’s. Hoewel deze economische ontwikkeling aantrekkelijk is, is het de vraag of deze ontwikkeling duurzaam is, zowel vanuit economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Maar hoe maken we belangrijke beleidskeuzen om te zorgen ...

20162019 PROFIT - Logo.jpg

2016 - 2019

PROFIT

PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector. PROFIT staat dan ook voor: PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Zeeland is één van de kustregio’s waar het project uitgevoerd wordt, samen met de ...

Gezondheidstoerisme.jpg

2016 - heden

Gezondheidstoerisme

Het bezoeken van plaatsen buiten de eigen woonplaats voor het verbeteren van fysieke of mentale gezondheid is gezondheidstoerisme. Gezondheidstoerisme is een mogelijkheid om verschillende sectoren, zoals zorg en toerisme, met elkaar te verbinden en om de sterke punten van Zeeland als toeristische ...

Airbnb.jpg

2015 - 2019

Themapublicaties

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft door de jaren heen verschillende themapublicaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt ingezoomd op de actuele thema’s van dat moment. Deze thema’s variëren van Airbnb tot natuur, gezonde regio en erfgoed. Deze rapportages zijn te vinden op deze website bij ...

Vakantiegangers nieuw-haamstede.jpg

2015 - heden

Fan van Zeeland - panel

In 2015 is het panel “Fan van Zeeland” opgericht en bestaat uit personen die zich betrokken voelen bij de bestemming Zeeland. Het is een gevarieerde groep van Zeeuwse inwoners en toeristen uit Nederland, België en Duitsland.

Wachten voor de brug1-Thijs Tuurenhout.jpg

2015 - heden

Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland

Toerisme is ontzettend belangrijk voor de provincie Zeeland. Jaarlijks komen duizenden mensen naar Zeeland om te genieten van de mooie omgeving. Maar hoeveel toeristen komen nu eigenlijk precies naar Zeeland? Hoe zijn de ontwikkelingen? En wat is de economische impact van het toerisme?

12. Tot slot.jpg

2014 - heden

Maatwerkrapportage toerisme

Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. Op verzoek van een aantal gemeenten stelt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme jaarlijks een rapportage samen, waarin inzicht wordt geboden in ...

Evenement 2 - vonecia-carswell-587758-unsplash (1).jpg

2014 - heden

Evenemententoolkit

Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de ...

Thema's

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme houdt zich bezig met een breed projectenportfolio, aangestuurd door vragen vanuit de praktijk. In de projecten kan een drietal hoofdthema’s worden onderscheiden.

Consumentengedrag: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Er wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk meten van het gedrag, door zowel kwantitatief onderzoek als analyse van big data: hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit? Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven en segmentatie van doelgroepen. Met deze inzichten wil het kenniscentrum ondernemers en overheden helpen bij het inspelen op het (verwachte) consumentengedrag.

Toerisme in de maatschappij: Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impacts van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en uitvoeren van onderzoek, maar ook om het maken van de afwegingen: hoe komen we tot een optimale balans tussen toerisme, economie, leefbaarheid en natuur & landschap?

Toeristisch ecosysteem: De vrijetijdssector is bij uitstek een domein waarin publieke en private partijen samen het aanbod creëren: zo is de inrichting van openbare ruimte en landschap en het vervoersaanbod (wegen, recreatieve routes, OV) veelal de taak van overheden, terwijl verblijf, horeca, vermaak en detailhandel veelal door ondernemers aangeboden wordt. Dit complexe ecosysteem van talloze partijen vormt voor de gast één bestemming, maar dat gaat niet vanzelf. Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.