Over ons

Kennispartner voor duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner in het vrijetijdsdomein in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences hebben we toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. We geven invulling aan kennisvraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht met als doel duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein in Zeeland te stimuleren. Daarnaast ondersteunen we de overheid bij het maken van strategische keuzes die speelveld creëren voor bedrijven. Dit alles rekening houdend met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving.

Voor de beantwoording van de vraagstukken maken we gebruik van de expertise die beschikbaar is binnen de verschillende domeinen van HZ University of Applied Sciences, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en ons eigen onderzoek fungeren wij als makelaar tussen de HZ en het werkveld om zo niet alleen kennis te ontwikkelen, maar deze ook daadwerkelijk toe te passen in het werkveld. Deze praktijkcasussen worden bovendien benut in de verschillende opleidingen van de HZ, zo ontstaat een optimale kruisbestuiving bij het opleiden van onze studenten, de professionals van de toekomst.

Onze werkzaamheden

Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers

We meten het toerisme en brengen het gedrag van gasten in beeld. We doen onderzoek naar wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoeken we de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief. We gebruiken diverse onderzoeksmethoden en benutten een grote variëteit aan gegevens, waaronder big data.

Vertalen en interpreteren

We delen kennis over het vrijetijdsdomein in Zeeland. Dankzij onze onderzoeken en kennis van de regio kunnen we de feiten en cijfers duiden. We laten verbanden zien, geven een verklaring van de cijfers en plaatsen dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen. Dit alles vertalen we naar een antwoord op het voorliggende vraagstuk.

Begeleiden en verbinden

We beschouwen onze kennis als bouwsteen, bouwstenen op basis waarvan ondernemers, overheden en overige betrokken partijen keuzes kunnen maken. We helpen graag bij dit keuzeproces en brengen partijen in contact met elkaar, zodat ontwikkelingen vanuit een collectief tot stand komen.

Thema's waar HZ Kenniscentrum Kusttoerisme aan werkt

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme houdt zich bezig met een breed projectenportfolio, aangestuurd door vragen vanuit de praktijk. In de projecten kan een drietal hoofdthema’s worden onderscheiden.

Consumentengedrag

Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Er wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk meten van het gedrag, door zowel kwantitatief onderzoek als analyse van big data: hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit? Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven en segmentatie van doelgroepen. Met deze inzichten wil het kenniscentrum ondernemers en overheden helpen bij het inspelen op het (verwachte) consumentengedrag.

Toerisme in de maatschappij

Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impacts van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en uitvoeren van onderzoek, maar ook om het maken van de afwegingen: hoe komen we tot een optimale balans tussen toerisme, economie, leefbaarheid en natuur & landschap?

Toeristisch ecosysteem

De vrijetijdssector is bij uitstek een domein waarin publieke en private partijen samen het aanbod creëren: zo is de inrichting van openbare ruimte en landschap en het vervoersaanbod (wegen, recreatieve routes, OV) veelal de taak van overheden, terwijl verblijf, horeca, vermaak en detailhandel veelal door ondernemers aangeboden wordt. Dit complexe ecosysteem van talloze partijen vormt voor de gast één bestemming, maar dat gaat niet vanzelf. Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.

Meer informatie?

Meer informatie over onze projecten, onderzoeken en publicaties vindt u elders op deze website. Ook kunt u ons volgen via Twitter, Facebook en/of LinkedIn voor nieuwtjes en berichten rondom toerisme in Zeeland! U kunt zich ook aanmelden voor onze kennisupdate, hiermee informeren wij u elke maand via e-mail over actueel nieuws, bijeenkomsten en nieuwe publicaties.