Circulaire initiatieven

De kanteling naar een circulaire economie is fragmentarisch. Vanuit verschillende sectoren zijn er circulaire initiatieven. In sommige gevallen ligt de focus van de initiatieven op het ontwerp, in andere geval op het hergebruik, soms op materiaal niveau, in andere gevallen op gebieds- of gebouwniveau, het ene initiatief staat nog in de kinderschoenen, de andere is reeds uitgevoerd.