Leven in Zeeland

403x403px]

"Hoe is het gesteld met de kwaliteit van leven in Zeeland?" HZ-Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving geeft elke vier jaar een overzicht van hoe de Zeeuwse inwoners aankijken tegen het wonen, werken en leven in Zeeland. Met het model van brede welvaart als kapstok, de Regionale monitor brede welvaart van het CBS als vertrekpunt en een Zeeuws bevolkingsonderzoek als basis, geeft Leven in Zeeland een 'gedetailleerde foto' van tevredenheid, ervaringen en verwachtingen van de Zeeuwse inwoners op de verschillende thema's van leefbaarheid, zoals wonen, werken, veiligheid, sociale contacten en bereikbaarheid van voorzieningen. Welke verschillen zien we bijvoorbeeld tussen de Zeeuwse gemeenten en tussen verschillende groepen inwoners? 

Doel

De monitoring van de ervaring, houding en mening van inwoners biedt handvatten voor Zeeuws beleid. Met de kennis uit het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ kunnen (beleids-)opgaven zo effectief en efficiënt mogelijk worden aangepakt. Daarnaast houdt monitoring ons scherp op kwesties die de komende jaren om een aanpak vragen.

Het kenniscentrum wil de bevindingen van het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ na afloop van het onderzoekstraject presenteren tijdens zogenaamde ‘werkplaatsen’. In deze werkplaatsen willen wij de gezamenlijke duiding van de resultaten faciliteren met inbreng en visie van externe betrokkenen.

Opdrachtgever(s)

Het onderzoek 'Leven in Zeeland' is een prestatieafspraak met Provincie Zeeland.

Periode

In 2021 vond een nieuwe dataverzameling van 'Leven in Zeeland 2021' plaats. Het veldwerk liep in mei en juni. Meer informatie over het veldwerk en de volledige vragenlijst vindt u hier. Na publicatie van het onderzoeksrapport op donderdag 24 maart 2022 worden 'werkplaatsen' georganiseerd waarin de onderzoekers in gesprek gaan met belanghebbenden over de betekenis van de onderzoeksresultaten.

Publicaties

Onderzoeksrapport 'Leven in Zeeland 2021'

In 2021 besprak Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving via artikelen thema’s uit de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS. Wat betekenen die cijfers voor Zeeland?

Meer weten?

Contactpersoon voor Leven in Zeeland is Luc Verschuren (l.b.c.verschuren@hz.nl).