Buitengesloten zijn (interventies op maat)

Ondanks de gerichte inzet van programma’s gericht op alle kinderen zijn er kinderen die gedrag vertonen dat om een meer specifieke ondersteuning vraagt. Ongeveer twee procent van de kinderen profiteert niet of onvoldoende van klassikale preventieve maatregelen (Overveld, 2010 (Overveld, 2010)).

Succesfactoren om buitensluiten buiten te sluiten

  • De leeromgeving in de klas veranderen
  • Kinderen nieuwe vaardigheden voor effectief gedrag aanleren
  • Samenwerking zoeken met de ouders

Vragen die er spelen rondom dit thema

  • Welke interventies zijn effectief?

Kernbegrippen

  • Sociale vaardigheden
  • Te weinig sociaal positief gedrag
  • Ondersteuningsbehoefte

Verder lezen

  • Bijtijds erbij zijn! (handreiking van het NJi over vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs)

Referenties