}}Kennis leveren voor duurzame innovatie van de vrijetijdseconomie

Lopende projecten

FACET

FACET

Agenda

 • 10
  juni 2020

  Webinar Zeeuws hotelmarktonderzoek

  Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur.

  De resultaten geven inzicht in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt van de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen voor hotelconcepten in Zeeland. Het onderzoek is in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. De resultaten delen we graag met u.

  Het programma ziet er als volgt uit: 14:00 uur Welkomstwoord door gedeputeerde toerisme Dick van der Velde

             Introductie Bewuste bestemming, toerisme in balans door Diana Korteweg Maris (Kenniscentrum Kusttoerisme)
             Resultaten hotelmarkt onderzoek door Bennie Roelands (ZKA) en Leo Fransen (Horeca Maatwerk)
             Afsluitende reactie op onderzoeksresultaten door Dick van der Velde
  

  15:00 uur Einde programma

  Wij nodigen u van harte uit om dit webinar live te volgen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar kenniscentrumtoerisme@hz.nl.

  Na aanmelding ontvangt u op dinsdag de inloggegevens om het webinar te volgen.
 • 20
  november 2019

  'Voor toerisme, door toerisme' - Toeristische Ontmoetingsdag 2019

  Op 20 november 2019 vindt de jaarlijkse Toeristische Ontmoetingsdag 2019 plaats. Een dag waarop de Zeeuwse toeristische sector elkaar ontmoet en discussieert over actuele vraagstukken. U bent er toch ook bij?
 • 29
  oktober 2019

  Circulair on Tour!

  Save the date: Dinsdag 29 oktober willen wij met u een aantal circulaire initiatieven bezoeken.

  De tour is bedoelt voor toeristische ondernemers, die inspiratie op willen doen met betrekking tot circulair ondernemen.

  Meer informatie volgt.

Kenniscentrum Kusttoerisme

Consumentengedrag

Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit?

Toerisme in de maatschappij

Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impact van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu.

Toeristisch ecosysteem

Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.

Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers

We meten het toerisme en brengen het gedrag van gasten in beeld. We doen onderzoek naar wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoeken we de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief.

Vertalen en interpreteren

Dankzij onze onderzoeken en kennis van de regio kunnen we de feiten en cijfers duiden. We laten verbanden zien, geven een verklaring van de cijfers en plaatsen dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen. Dit alles vertalen we naar een antwoord op het voorliggende vraagstuk.

Begeleiden en verbinden

Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner voor duurzame innovatie in de vrijetijdseconomie. We geven inzicht, creëren perspectieven en realiseren projecten. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen graag samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen.

Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner voor duurzame innovatie in de vrijetijdseconomie. We geven inzicht, creëren perspectieven en realiseren projecten. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen graag samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen.

Overgenomen van "https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php?title=Kenniscentrum_Kusttoerisme&oldid=67136"