Symptoom

Verschijnselen6326968 l.jpg

Een symptoom is een kenmerk of klacht, behorend bij een bepaalde ziekte. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoesten en koorts. Bij kanker kan bijvoorbeeld aanhoudende hoest een symptoom zijn van die ziekte. (Bron: ZB)
Formele omschrijving

Uiting van een ziekte. Men onderscheidt objectieve en subjectieve symptomen (E. ‘signs and symptoms’), te weten enerzijds door een onderzoeker objectief waarneembare verschijnselen en anderzijds door de patiënt waargenomen, subjectieve sensaties. Veel symptomen dragen namen, hetzij van onderzoekers die deze voor het eerst hebben opgemerkt (eponiemen), hetzij van lichaamsdelen of functies. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Verschijnselen van kanker
Specifiek: Afvallen, Bloedarmoede, Bloedhoesten, Diarree, Koorts, Pijn, Vermoeidheid
Verwant: Oncologiepatiënt, Ziekte
Referenties