Informatiekaart kanker (Zeeland)Context VN set links: model = KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)

Result = Sociale kaart VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)

Result =

End Set VN link

}}

Bezig met laden…


KNKR Oncologiepatiënt KNKR Bestraling KNKR Chemo KNKR Behandeling KNKR Port-a-Cath KNKR Moermantherapie KNKR Behandelingsmethode VN KNKR Diagnose KNKR Longkanker KNKR Hersentumor KNKR Uitzaaiing KNKR Borstkanker KNKR Diagnosestelling VN KNKR Misselijkheid KNKR Kaalheid KNKR Bijwerking KNKR Hand-voetsyndroom KNKR Spraakstoornis KNKR Bijwerkingen VN KNKR Euthanasie KNKR Euthanasieverklaring KNKR Patiëntenorganisatie KNKR Dood KNKR Palliatieve zorg KNKR Levenseinde VN KNKR Medisch onderzoek KNKR CT-scan KNKR Echografie KNKR Röntgenfoto KNKR Bloedcontrole KNKR Onderzoek VN KNKR Psycholoog KNKR Hulpverlening KNKR Oncoloog KNKR Internist KNKR Huisarts KNKR Hulpverlening en hulpverleners VN KNKR Bloedhoesten KNKR Vermoeidheid KNKR Pijn KNKR Symptoom KNKR Afvallen KNKR Verschijnselen VN KNKR Sociale kaart VNSocKrt kanker v 20160623
Over deze afbeelding