Patiënt

Wanneer je ziek bent en je hebt medische verzorging nodig, dan ben je een patiënt. Een dokter spreekt over zijn "patiënten". In de psychische hulpverlening wordt een patiënt ook wel aangeduid met het woord cliënt. Patiënten en cliënten kunnen in Zeeland terecht bij hun huisarts en een scala aan hulpverleners. Lijd je aan een bepaalde ziekte, zoals een vorm van kanker, dan kun je voor informatie niet alleen terecht bij de behandelaars, maar ook bij patiëntenverenigingen en patiëntenorganisaties die zich speciaal op die ziekte richten.

Zeeland telde in 2014 in totaal 35.454 ziekenhuisopnamen. Dit is minder dan in 2012 (38.682). Boven de Westerschelde nam het aantal opgenomen patiënten af van 23.592 naar 21.937. In Zeeuws-Vlaanderen was er een daling van 15.090 naar 13.517 patiënten. (Bron: ZB)
Formele omschrijving

Iemand met een ziekte, aandoening of letsel aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige zorg wordt verleend. Wanneer iemand zorg als gevolg van een trauma nodig heeft, spreekt men van ‘slachtoffer’. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Informatiekaart kanker (Zeeland)
Specifiek: Oncologiepatiënt
Verwant: Euthanasieverklaring, Geestelijke verzorging, Palliatieve zorg, Patiëntenorganisatie, Patiëntenparticipatie, Terminale zorgBezig met het laden van de kaart...


Longkanker Nederland

Adres Postbus 8152

3503 RD  Utrecht

T +31-6-27309193 E secretariaat@longkankernederland.nl
W http://www.longkankernederland.nl/
Info Uitgangspunten Longkanker Nederland: geen stigma voor mensen met longkanker, minder longkanker, meer genezing van deze ziekte, een betere kwaliteit van leven voor (ex) patiënten, veel aandacht voor de patiënt én naasten.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)

Adres Postbus 8152

3503 RD Utrecht

T +31-30-2916090 E secretariaat@levenmetkanker.nl
W http://nfk.nl/nfk/home/
Info NFK behartigt de belangen van mensen met kanker. Doel is dat kankerpatiënten: meer inspraak krijgen op het gebied van zorg en wetenschappelijk onderzoek, sneller worden behandeld met de meest effectieve behandelingen, meer inzicht krijgen in de kwaliteitsverschillen in de zorg (via bijvoorbeeld Patiëntenwijzers),volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij,

de regie kunnen houden, zowel voor, tijdens als na de behandeling.

Nederlandse Patienten Vereniging, afd. Walcheren

Adres Kruisweg 8

4335 CT Middelburg

T +31-118-623271 E npvafdelingwalcheren@gmail.com
W https://npvzorg.nl/locatie/walcheren/
Info Deze afdeling verzorgt ook NPV-Thuishulp (0118) 59 40 00
Moederorganisatie Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Adres Postbus 178

3900 AD Veenendaal

T +31-318-547888 E info@npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/
Info Organisatie voor patiëntenondersteuning met verschillende regionale afdelingen. Ook in Zeeland.

Nederlandse patiëntenvereniging, afd. midden-Zeeland

Adres Skimmiastraat 7

4431EN `s-Gravenpolder

T +31-113-603551 E midden-zeeland@afdeling-npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/locatie/midden-zeeland/
Info Deze afdeling verzorgt ook NPV-Thuishulp. Meldpunt Borsele: 0113-352049, Goes: 0113-228449.
Moederorganisatie Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Adres Postbus 178

3900 AD Veenendaal

T +31-318-547888 E info@npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/
Info Organisatie voor patiëntenondersteuning met verschillende regionale afdelingen. Ook in Zeeland.

Nederlandse Patiënten Vereniging, afd. Zeeuws-Vlaanderen

Adres Bartokstraat 16

4536 HD Terneuzen

T +31-115-617181 E hanna.aarnoudse@hotmail.com
W https://npvzorg.nl/locatie/zeeuws-vlaanderen/
Info Deze afdeling verzorgt ook NPV-Thuishulp (06-12032224)
Moederorganisatie Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Adres Postbus 178

3900 AD Veenendaal

T +31-318-547888 E info@npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/
Info Organisatie voor patiëntenondersteuning met verschillende regionale afdelingen. Ook in Zeeland.

Nederlandse Patiëntenvereniging, Afd. Schouwen-Duiveland

Adres Weelweg 24

4321 AH Kerkwerve

T +31-111-417740 E schouwen-duiveland@afdeling-npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/locatie/schouwen-duiveland/
Info Deze afdeling verzorgt ook NPV-Thuishulp en Terminale hulp 06-27 38 53 16
Moederorganisatie Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Adres Postbus 178

3900 AD Veenendaal

T +31-318-547888 E info@npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/
Info Organisatie voor patiëntenondersteuning met verschillende regionale afdelingen. Ook in Zeeland.

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Adres Postbus 178

3900 AD Veenendaal

T +31-318-547888 E info@npvzorg.nl
W https://npvzorg.nl/
Info Organisatie voor patiëntenondersteuning met verschillende regionale afdelingen. Ook in Zeeland.

Vereniging van borstkankerpatiënten en erfelijk belasten. Regio Zeeland

Adres
T +31-165-532471 E info@borstkankervereniging.nl
W http://www.borstkanker.nl
Info
Moederorganisatie Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)
Adres Postbus 8152

3503 RD Utrecht

T +31-30-2916090 E secretariaat@levenmetkanker.nl
W http://nfk.nl/nfk/home/
Info NFK behartigt de belangen van mensen met kanker. Doel is dat kankerpatiënten: meer inspraak krijgen op het gebied van zorg en wetenschappelijk onderzoek, sneller worden behandeld met de meest effectieve behandelingen, meer inzicht krijgen in de kwaliteitsverschillen in de zorg (via bijvoorbeeld Patiëntenwijzers),volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij,

de regie kunnen houden, zowel voor, tijdens als na de behandeling.
Referenties


Afhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse Patienten Vereniging, afd. Walcheren
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse Patiënten Vereniging, afd. Zeeuws-Vlaanderen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse Patiëntenvereniging, Afd. Schouwen-Duiveland
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse patiëntenvereniging, afd. midden-Zeeland
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Vereniging van borstkankerpatiënten en erfelijk belasten. Regio Zeeland
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Longkanker Nederland
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen