Levenseinde

Beschrijving
Overkoepelende context Informatiekaart kanker (Zeeland)


KNKR Patiëntenorganisatie KNKR Dood KNKR Palliatieve zorg KNKR Inloophuis KNKR Uitvaartverzorging KNKR Euthanasie KNKR Euthanasieverklaring KNKR Nazorg KNKR Terminale zorg KNKR Nabestaande KNKR Levenseinde VN KNKR Huisarts KNKR Hulpverlening en hulpverleners VN KNKR Oncologiepatiënt KNKR Patiënt KNKR Sociale kaart VNSocKrt Levenseinde v 20160708
Over deze afbeelding


De View-Navigation (VN) pagina's.


De opbouw van deze context.

  • Subcontexten
  • Actor
  • Practices & Experiences
  • Elementen
  Type
Dood SKOS Concept
Euthanasie SKOS Concept
Euthanasieverklaring SKOS Concept
Geestelijke verzorging SKOS Concept
Inloophuis SKOS Concept
Nabestaande SKOS Concept
Nazorg SKOS Concept
Patiëntenorganisatie SKOS Concept
Terminale zorg SKOS Concept
Uitvaartverzorging SKOS Concept
  • Links tussen elementen
  Type Linkt naar Connectie type Conditie Waarde Opmerkingen
KNKR Euthanasie Depends NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
KNKR Euthanasieverklaring Depends NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
KNKR Geestelijke verzorging Depends PKN Nederland
KNKR Geestelijke verzorging Depends PKN kerken Westhoek Schouwen-Duiveland
KNKR Geestelijke verzorging Depends Pater Damiaanparochie
KNKR Geestelijke verzorging Depends Pater damiaanparochie - Parochiekern schouwen-duiveland
KNKR Inloophuis Depends Inloophuis De Boei
KNKR Inloophuis Depends Palazzolihuis West Zeeuws-Vlaanderen
KNKR Inloophuis Depends Palazzolihuis Walcheren
KNKR Inloophuis Depends Palazzolihuis Oost-Zeeuws-Vlaanderen
KNKR Inloophuis Depends Inloophuis De Boei
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Vereniging van borstkankerpatiënten en erfelijk belasten. Regio Zeeland
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelminafonds, afd. Vlissingen
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Longkanker Nederland
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Patiëntenvereniging, Afd. Schouwen-Duiveland
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Leven met blaas- of nierkanker
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK)
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse patiëntenvereniging, afd. midden-Zeeland
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Olijf
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Patienten Vereniging, afd. Walcheren
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Prostaatkanker Stichting
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) afd. Zierikzee
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Patiënten Vereniging, afd. Zeeuws-Vlaanderen
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Stichting Melanoom
KNKR Patiëntenorganisatie Depends Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelminafonds, afd. Middelburg
KNKR Uitvaartverzorging Depends Uitvaartzorg Van der Hooft B.V.
KNKR Uitvaartverzorging Depends Monuta Uitvaart
KNKR Uitvaartverzorging Depends Monuta uitvaart Goes
KNKR Uitvaartverzorging Depends Alexandra Markusse Uitvaartverzorging b.v.
KNKR Uitvaartverzorging Depends Uitvaartdienstverlening ‘De Bevelanden’
KNKR Uitvaartverzorging Depends Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland