Diagnose

Aan de hand van je symptomen en klachten stelt de dokter de diagnose. De ziekte of het probleem krijgt dan een naam. Dit is de eerste stap naar behandeling. Om de juiste diagnose te kunnen stellen is het dus belangrijk dat je al je klachten vertelt. (Bron: ZB)












Formele omschrijving

1. De naamgeving van een bij de patiënt geconstateerde aandoening. 2. Een herkenning, onderscheiding en vaststelling van een aandoening. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Diagnosestelling
Verwant: Consult, Kanker, Oncologie, Oncologiepatiënt




Referenties