Bedrijfsarts

Wanneer je je hebt ziekgemeld bij het werk voor langere tijd, dan krijg je een oproep van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts, ook wel Arbo-arts genoemd, gaat een gesprek met je aan om samen te zien hoe het met je gaat en of je misschien een deel van je werk kunt hervatten. De bedrijfsarts kan adviezen geven aan jou en aan de werkgever. Soms is de ziekte een gevolg van het werk of maakt het werk permanent te zwaar, ook daarover kun je praten met deze arts. In Zeeland wordt deze taak meestal uitgevoerd door de Arbo Unie. (Bron: ZB)
Formele omschrijving

Arts die zich curatief en primair (bij voorkeur) preventief bezighoudt met veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel de werkende mens als een werkgevende organisatie; geeft in die hoedanigheid adviezen aan werkgevers en werknemers, verricht (periodieke) keuringen en analyseert ziekteverzuim. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Hulpverlening en hulpverleners
Overkoepelend: Dokter
Referenties