De informatie uit de aanboddatabase verblijfsrecreatie wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kunnen we zien of bijvoorbeeld het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Deze gegevens worden door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het ruimtelijke en toeristische beleid van de provincie en gemeenten. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of om te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst.

Op dit moment wordt in samenwerking met de Provincie Zeeland gewerkt aan een nieuw dashboard waarin de actuele cijfers uit de aanboddatabase verblijfsrecreatie zichtbaar zijn.



























Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers


Maarten Soeters

Maarten Soeters

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 15 november 2022
Project: Aanboddatabase verblijfsrecreatie
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Provincie Zeeland
Auteurs: Diana Korteweg Maris, Emma Lemmers, Maarten Soeters