In 2021 telde Zeeland ruim 5.600 accommodaties die actief waren op de platformen Airbnb en/of Vrbo (onderdeel van de Expedia groep). Deze accommodaties waren goed voor 598.400 gereserveerde overnachtingen, geboekt via de platformen Airbnb, Vrbo én andere kanalen. Airbnb is zo een belangrijke speler geworden binnen de Zeeuwse verblijfsmarkt.

Groei tijdens coronajaren

Het aanbod van woningen en kamers via de platforms Airbnb en Vrbo is in Zeeland tussen 2019 en 2021 toegenomen met 31,5% naar ruim 5.600 woningen en kamers. In dezelfde periode is het aantal gereserveerde overnachtingen eveneens gegroeid, maar minder snel dan de toename van het aanbod. Het aantal gereserveerde overnachtingen nam met 23% toe, van 485.900 in 2019 tot 598.400 in 2021. De stijging van het aantal accommodaties en gereserveerde nachten na 2019 is opvallend, aangezien de jaren 2020 en 2021 getekend zijn door de coronapandemie. Internationaal toerisme naar Nederland is in deze jaren op landelijke schaal juist sterk afgenomen Toch bleef in Zeeland de vraag naar en het aanbod van accommodaties via platformen als Airbnb in deze periode stijgen.

Regionale verschillen

Het aanbod op Airbnb en Vrbo bevindt zich met name in gemeenten en kernen met een sterke toeristische sector, zoals langs de Noordzeekust. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeente Veere nam het aanbod in de periode 2019-2021 met 58% toe naar bijna 1.500 accommodaties. Ook op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland was sprake van groei met meer dan 20%. In de gemeente Sluis bleef het aanbod daarentegen stabiel. De echte uitschieter bevindt zich verrassend in de gemeente Tholen waar het aanbod met maar liefst 175% toe nam, van 156 in 2019 naar 429 in 2021. De factsheets per gemeente zijn onderaan deze pagina beschikbaar voor download.

Intensief gebruik

In 2021 werden Zeeuwse accommodaties op Airbnb of Vrbo gemiddeld 106 nachten verhuurd, via deze platformen of andere kanalen. Er zitten echter sterke verschillen in de verhuuractiviteit van de 5.628 accommodaties. Ruim 18% van de Zeeuwse accommodaties was in 2021 meer dan 180 nachten gereserveerd en nog eens 21,5% tussen de 120 en 180 nachten. Dit zijn hoge percentages, zeker omdat de toeristische vraag in Zeeland sterk

Verhuurplatforms als extra verkoopkanaal

Iets meer dan de helft van het aanbod op Airbnb en Vrbo is regulier verblijfsaanbod op huisjesterreinen, campings of bij hotels en B&B’s. Deze en vele andere verhuurplatforms als Booking en Allyourz blijken in Zeeland een belangrijk uithangbord te zijn voor reguliere accommodaties. Er zijn grote professionele partijen, zoals Landal, Roompot of Bellvilla, én kleine particuliere eigenaren van woningen op huisjesterreinen actief op verschillende verhuurplatforms. In deze gevallen gaat het dus niet om nieuw aanbod, maar om bestaand aanbod dat via een extra verkoopkanaal de weg naar de markt vindt. Hierdoor is het lastig om de statistieken over accommodaties actief op platforms te vergelijken met de reguliere accommodatiesector: er kan dubbeltelling optreden.

Impact voor Zeeland

De impact van platformen als Airbnb kan sterk verschillen tussen locaties. Verhuur van regulier verblijfsaanbod, bijvoorbeeld op huisjesterreinen, heeft in veel gevallen veel minder impact op de leefomgeving dan het aanbod van particuliere woonruimte, o.a. vanwege ligging en inrichting. Toeristische verhuur van woningen heeft vaak meer sociaaleconomische effecten, denk aan de impact op sociale cohesie, overlast voor permanente bewoners of een afname van de regulier beschikbare woningvoorraad. Met name een clustering van verhuuraanbod binnen bevolkingskernen vraagt om meer (beleids-)aandacht.

Nota bene: Dit onderzoek is primair bedoeld om zicht te krijgen op de verhuur van woonruimte en de rol van verhuurplatforms als Airbnb daarin. De onderzoekers hebben in de analyse gebruik gemaakt van data van Airbnb en van de platformen die onderdeel zijn van Vrbo. De indruk is dat dit de belangrijkste platforms zijn voor de verhuur van woonruimte. Dit betekent echter dat andere verhuurplatformen in deze analyse niet zijn meegenomen en het beeld dus niet volledig is. Wat tijdens de analyse bleek is dat het aandeel regulier toeristisch aanbod (hotels, B&B’s, vakantieparken, verhuureenheden op campings) in Zeeland onverwacht groot is (52%). Veel groter dan in andere regio’s in Nederland. Dat leidde ertoe dat het onderzoek veel meer data omvat dan alleen de verhuur van woonruimte. Streven is om in een volgend onderzoek meer te kunnen focussen op woonruimte.

Download de volledige rapportage

De rapportage kunt u downloaden via de link hieronder. Klik hiervoor op 'publicatie bekijken'.

Download de factsheet per gemeente

Gemeente Borsele

Gemeente Goes

Gemeente Hulst

Gemeente Kapelle

Gemeente Middelburg

Gemeente Noord - Beveland

Gemeente Reimerswaal

Gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Sluis

Gemeente Terneuzen

Gemeente Tholen

Gemeente Veere

Gemeente VlissingenContactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 13 oktober 2022
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie Zeeland
Auteurs: Diana Korteweg MarisReferenties