Afgelopen jaar heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme diverse onderzoeken gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse vrijetijdssector en daaraan gerelateerde sectoren. Naar aanleiding daarvan heeft Provincie Zeeland het Kenniscentrum gevraagd een analyse te maken van de vele bestaande (landelijke en Zeeuwse) rapporten en onderzoeken over de impact van de coronacrisis op de gehele Zeeuwse economie. Gedurende het jaar zijn namelijk zo veel verschillende publicaties over deze impact verschenen, vanuit allerlei sectoren en invalshoeken, dat het lastig was één totaalbeeld te vormen. Dit was dan ook de vraag aan het Kenniscentrum: creëer een samenhangend beeld van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie en de belangrijkste sectoren daarbinnen. Aanvullend is in beeld gebracht welke lange termijn-ontwikkelingen van toepassing zijn, die tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling zijn geraakt of juist vertraagd zijn.

Deze opdracht is uitgevoerd door middel van een zeer uitgebreide literatuuranalyse, die werd afgesloten op 14 september. Op basis van de literatuuranalyse is in september met experts vanuit de verschillende economische sectoren in Zeeland gesproken over de huidige situatie en welke steun deze sectoren vanuit de Zeeuwse overheden nodig hebben bij hun herstel / toekomstgerichte ontwikkeling. Hiervoor is een tweetal expertsessies georganiseerd, voor de economie als geheel en voor de vrijetijdseconomie in het bijzonder. Aansluitend is een aantal aanvullende gesprekken gevoerd.

In de rapportage zijn de highlights vanuit de literatuuranalyse gecombineerd met de inbreng van de gesprekspartners, zodat steeds een beeld per sector ontstaat. Er zijn veel thema’s die in meerdere sectoren spelen, daarom wordt de rapportage afgesloten met een algemene conclusie voor de Zeeuwse economie als geheel.

De publicatie vindt u onderaan deze pagina.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Margot Tempelman

Margot Tempelman

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 26 november 2020
Project: Impact coronacrisis voor de Zeeuwse economie
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Provincie Zeeland
Auteurs: Diana Korteweg Maris, Margot Tempelman