In het rapport is eerst een beeld geschetst van de Zeeuwse arbeidsmarkt voor het uitbreken van de coronacrisis. Toen zagen we een krappe arbeidsmarkt, dat vacatures lang open stonden en dat de arbeidsmarkt gevolgen kent van de vergrijzing in Zeeland. Een mismatch tussen vraag en aanbod zorgen ervoor dat vacatures over het algemeen moeilijk vervulbaar zijn.

De eerste gevolgen van de uitbraak van het coronavirus werden in maart 2020 zichtbaar. Er stroomden meer mensen de WW in en minder mensen stroomden de WW uit. In april steeghet aantal mensen met een werkeloosheidsuitkering met 20 procent ten opzichte van maart 2020. Vooral onder jongeren is er een duidelijke stijging te zien in de WW.

In juni en juli trekt de arbeidsmarkt weer voorzichtig aan. Minder mensen stromen de WW in en er is een toenemende uitstroom. Echter, stellen verschillende partijen dat de stijging in de WW waarschijnlijk beperkt blijft in deze maanden door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Voor Zeeland geldt dat een op de vier werknemers in een groeisector werkt, terwijl bijna een derde (30%) zich in een sector bevind waar naar verwachting (grote) krimp zal plaatsvinden. Verschillende sectoren en doelgroepen zijn hard geraakt door de crisis. Specifieke sectoren zoals de vrijetijdseconomie en detailhandel zijn buitengewoon hard geraakt. Ook zijn er juist bedrijven die meer mensen zoeken zoals postorderbedrijven.

Het rapport laat zien dat Zeeland ook voor de coronacrisis al tegen enkele uitdagingen aan liep. De huidige situatie op de arbeidsmarkt, nu we te maken hebben met het coronavirus, verschilt niet veel van die bestaande situatie en bijhorende problematiek. De spanning op de arbeidsmarkt blijft krap, net als voor de crisis, door onder andere vergrijzing en ontgroening van Zeeland. Onderwerpen als een Leven Lang Otwikkelen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn nog steeds zeer actuele punten. Waar herstel op de korte termijn gewenst is, is het ook belangrijk dat grote thema's welke invloed uitoefenen op de Zeeuwse arbeidsmarkt niet uit het oog verloren worden. Grote transities zoals digitalisering en de energietransitie zetten door, in sommige gevallen versneld of vertraagd door de uitbraak van de coronacrisis. Interventies op de arbeidsmarkt zullen hiervoor niet alleen op korte termijn-analyses gebaseerd moeten worden, maar vooral ook met oog voor langlopende ontwikkelingen.Contactpersonen


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 16 november 2020
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Provincie Zeeland
Auteurs: Marije Noordhoek, Diana Korteweg Maris, Margot Tempelman