Doel van het onderzoek

Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen.

Verblijfsaccommodaties

De verblijfsaccommodaties hebben grote impact ondervonden van het verbod op recreatief nachtverblijf per 30 maart en de gefaseerde heropening in de periode van 1 mei tot 16 juni. Het verlies uit het voorseizoen kan niet worden ingehaald gedurende zomer en najaar. Dit verlies gaat direct ten koste van de marge en het investerend vermogen voor de komende jaren.

Dagrecreatie

De dagrecreatie ondervindt een langdurig effect van de maatregelen; de capaciteit is beperkt en maatregelen werken belemmerend op reguliere bedrijfsvoering. Verwachting is dat na omzetverlies in het voorjaar er ook sprake zal zijn van aanzienlijke omzetverliezen in zomer en najaar.

Twijfel

De toerisme- en vrijetijdssector is van groot belang voor Zeeland, zowel economisch als qua leefbaarheid. Als gevolg van de coronacrisis twijfelt een substantieel deel van de ondernemers over hun overlevingskansen. Dit heeft grote impact op de sector, maar ook op (de economie van) Zeeland als geheel.

De volledige rapportage vindt u onder aan deze pagina.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 2 juli 2020
Project: Impact coronacrisis voor de Zeeuwse economie
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Toeristisch Ondernemend Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Provincie Zeeland
Auteurs: Diana Korteweg Maris