Zo’n 295 ondernemers uit de 8 Zeeuwse steden vulden de enquête in. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen Sluis en de overige Zeeuwse steden (Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee). Dat komt door de omvang van de respons uit Sluis en vanwege het feit dat de uitkomsten voor Sluis afwijken voor wat betreft omzetverlies, seizoensverloop omzet en herkomst omzet.

Omzetverliezen

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten een fors omzetverlies hebben en verwachten in de periode maart t/m augustus 2020: -56% in Sluis en -36% in de overige Zeeuwse steden. Dit correspondeert met een omzetverlies van € 59 miljoen voor alle ondernemers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Kijkend naar de herkomst van de omzet is zichtbaar dat in Sluis 90% van de omzet van buiten Zeeland komt, voor de overige Zeeuwse steden is dit 46%.

Respons

De respons is ongelijkmatig gespreid over de verschillende steden en deelsectoren. Daarom zijn de resultaten niet representatief voor alle vestigingen in de Zeeuwse steden en is het niet mogelijk om de resultaten te extrapoleren naar het totaal. Desondanks laten de resultaten zien hoe groot de gevolgen van de crisis voor hun bedrijfsvoering zijn.

Terugkijken livestream

De uitkomsten van de enquête zijn donderdag 18 juni via een livestream toegelicht door HZKenniscentrum Kusttoerisme. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ging in gesprek over de uitkomsten met Diana Korteweg Maris, één van de onderzoekers, en Frank de Puijt, een ondernemer uit Sluis die de enquête heeft ingevuld. Kijk hier de livestream terug.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 18 juni 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Provincie Zeeland, Gemeente Goes, Gemeente Hulst, Gemeente Middelburg, Gemeente Sluis, Gemeente Terneuzen, Gemeente Tholen, Gemeente Vlissingen, Gemeente Schouwen-Duiveland
Auteurs: Diana Korteweg Maris