Sinds enkele jaren beheert HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een database met het toeristische accommodatieaanbod in Zeeland. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische accommodaties te vinden, van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. In 2017/2018 is voor het eerst een inventarisatie gemaakt van het accommodatieaanbod. In 2021 zijn landelijk afspraken gemaakt over te hanteren definities en gegevensbronnen (zie hier). Op basis hiervan is de Zeeuwse aanboddatabase in 2021 verder compleet gemaakt en sindsdien worden de data jaarlijks geactualiseerd. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Omvang aanbod in 2022

Per 1 januari 2022 waren er in Zeeland 347.000 slaapplaatsen op het land en ruim 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Met behulp van een online viewer kunt u zien hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in een gemeente of woonplaats aangeboden worden. Op dit moment wordt in samenwerking met de Provincie Zeeland gewerkt aan een nieuw dashboard waarin de actuele cijfers zichtbaar zijn.

Kijkend naar het type aanbod zijn vakantiewoningen en kampeerplaatsen de belangrijkste accommodatievormen in Zeeland. Bij vakantiewoningen gaat het om huizen en appartementen, maar ook om bijzondere vakantiewoningen zoals slaapstrandhuisjes. Deze kunnen onderdeel zijn van een bedrijf, kunnen door een particulier worden verhuurd of kunnen alleen voor eigen gebruik zijn (tweede woning). Bij kamperen kan onderscheid worden gemaakt tussen jaarplaatsen, camperplaatsen en toeristische kampeerplaatsen.

Tabel 1: Aantal slaapplaatsen per 1 januari 2022 (bron: HZ Kenniscentrum Kusttoerisme)
Accommodatietype Aantal eenheden Aantal slaapplaatsen
Kamers (Hotel / Hostel / Pension / B&B) 5.800 13.200
Vakantiewoningen / Bijzondere vakantiewoningen /appartementen (bedrijfsmatige verhuur) 5.600 32.300
Vakantiewoningen / Bijzondere vakantiewoningen / chalets / appartementen / kamers (particulier eigendom)1 16.800 81.500
Groepsaccommodaties 100 2.200
Jaarplaatsen2 17.500 87.400
Toeristische kampeerplaatsen2 20.600 102.700
Camperplaatsen2 1.500 7.500
Verhuurchalets 3.600 16.800
Tenthuisjes 400 2.000
Trekkershutten & overige kampeeraccommodaties 100 400
Vaste ligplaatsen 11.500 ---
Passantenplaatsen 700 ---
Totaal 84.400 347.000

Ontwikkeling verblijfsaanbod

De aanboddatabase in de huidige opzet bestaat pas sinds 2021. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is een meerjarige ontwikkeling in beeld te brengen. In vergelijking met 2021 is zichtbaar dat het aantal slaapplaatsen op het land in Zeeland in één jaar met 1% is toegenomen. De grootste toename is zichtbaar in de gemeente Middelburg (+15%), in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Sluis is sprake van een daling van 1%.

Met cijfers van het CBS is het wel mogelijk om de ontwikkeling over langere termijn in beeld te brengen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het CBS een deel van het aanbod niet registreert: accommodaties van vaste gasten (zoals jaarplaatsen en tweede woningen), accommodaties die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd en waterrecreatie zijn bij het CBS niet in beeld. Dit verklaart grotendeels het verschil tussen het totaal aantal slaapplaatsen van het Kenniscentrum (347.000) en het CBS (147.200). Bovendien is de indruk dat de aanboddatabase van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme completer is dan het CBS-bestand; bij het hanteren van dezelfde definities telt het kenniscentrum meer eenheden. Om een indruk te geven: per 1 januari 2022 telt het CBS 88.600 slaapplaatsen op toeristische kampeerplaatsen, het Kenniscentrum telt er 102.700.

Toch kunnen de CBS cijfers gebruikt worden om een indruk te geven van de ontwikkeling van het geregistreerde accommodatieaanbod in de afgelopen tien jaar. Hieruit blijkt dat het geregistreerde accommodatieaanbod in Zeeland in tien jaar met 2% gegroeid is, maar dat er sprake is van een grote verschuiving binnen het aanbod. Het aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen (vakantiewoningen, verhuurchalets) is met 60% toegenomen en het aantal toeristische slaapplaatsen op kampeerterreinen is met 15% gedaald.

De daling van het kampeeraanbod kan deels worden verklaard door kwaliteitsverbetering (het vergroten van standplaatsen om tegemoet te komen aan de wensen van de gast, daardoor minder eenheden op dezelfde oppervlakte) en door de transitie naar andere soorten aanbod. Denk hierbij aan verhuurchalets, ingerichte safaritenten en vakantiewoningen. Al deze verhuuraccommodaties horen volgens het CBS binnen de definitie van ‘huisjesterreinen’.

Tabel 2: Ontwikkeling aantal slaapplaatsen (bron: CBS)
Accommodatietype Aantal slaapplaatsen

1 januari 2012

Aantal slaapplaatsen

1 januari 2022

Ontwikkeling 2012-2022
Hotel / Hostel / Pension / B&B 10.300 12.300 +19%
Kampeerterreinen

(toeristische kampeerplaatsen, exclusief jaarplaatsen/stacaravans)

104.400 88.600 -15%
Huisjesterreinen met centrale verhuur (vakantiewoningen, verhuurchalets, overige verhuuraccommodaties) 27.900 44.600 +60%
Groepsaccommodaties 1.800 1.700 -9%
Totaal 144.400 147.200 +2%

Ook kan met de CBS-cijfers de slaapplaatsbezettingsgraad berekend worden, waarmee een beeld kan worden gegeven van het gebruik van geregistreerde accommodaties. De slaapplaatsbezettingsgraad geeft aan welk deel van het beschikbare / geopende aanbod bezet is. Dit betekent overigens dat wanneer een gezelschap van vier personen een zespersoons huisje boekt, de slaapplaatsbezetting 66% is. Dit leidt ertoe dat de slaapplaatsbezetting ook in piekperioden meestal niet hoger is dan 70%.  

De gemiddelde slaapplaatsbezettingsgraad van de geregistreerde accommodaties wordt hieronder getoond voor 2012, 2019 en 2021, voor zowel Zeeland als Nederland. 2021 is een jaar waarin het toerisme nog sterk beïnvloed werd door de coronapandemie, daarom wordt ook 2019 getoond. Uit deze cijfers blijkt dat de bezetting van alle accommodaties toegenomen is in de afgelopen tien jaar, maar dat er nog veel ruimte is om de bezetting verder te verbeteren.

Tabel 3: Ontwikkeling slaapplaatsbezettingsgraad (bron: CBS)
Accommodatietype Slaapplaatsbezettingsgraad Zeeland Slaapplaatsbezettingsgraad Nederland
2012 2019 2021 2012 2019 2021
Hotel / Hostel / Pension / B&B 40,7% 48,5% 34,2% 42,9% 50,1% 26,7%
Kampeerterreinen

(toeristische kampeerplaatsen)

13,1% 15,8% 16,4% 10,5% 9,1% 10,7%
Huisjesterreinen met centrale verhuur (vakantiewoningen, verhuurchalets, overige verhuuraccommodaties) 31,0% 38,2% 37,0% 34,5% 37,4% 35,1%Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Maarten Soeters

Maarten Soeters


Emma Lemmers

Emma Lemmers

DownloadenReferenties