Vaste gasten in Zeeland

Zeeland telt zo’n 115.000 vaste gasten: gasten met hun eigen vakantieaccommodatie in Zeeland. Dit komt overeen met zo’n 30% van de reguliere Zeeuwse bevolking. Jaarlijks brengen deze gasten 6 miljoen overnachtingen door in hun stacaravan, op de seizoensplaats, in de tweede woning of op hun boot. Ter vergelijking: in toeristische accommodaties telde CBS 10,1 miljoen overnachtingen in 2016; vaste gasten zorgen dus voor een groot aantal extra vakantienachten.

Vaste gasten brengen geld in het laatje

Vaste gasten brengen veel vrije tijd door in Zeeland: gezamenlijk zo’n 6 miljoen nachten. Op jaar- en seizoenplaatsen worden gemiddeld zo’n 70 nachten met 2,6 personen doorgebracht. In tweede woningen verblijft men gemiddeld 53 nachten met 2,7 personen. Tijdens hun verblijf geven vaste gasten volop geld uit: gemiddeld € 15 per persoon per dag, 2 euro meer dan elders in Nederland. Belgische vaste gasten zijn de grootste besteders: zij geven per persoon per dag bijna 20 euro uit. Duitsers zijn zuiniger tijdens het verblijf: gemiddeld 13 euro. Naast de dagelijkse uitgaven hebben vaste gasten ook jaarlijkse kosten aan hun accommodatie: variërend van 2.400 euro bij een seizoenplaats tot € 4.700 bij een tweede woning. Al deze uitgaven zorgen voor een flinke impuls in de Zeeuwse economie: in totaal ruim € 184 miljoen per jaar. 38% hiervan komt terecht in de detailhandel en 37% bij logiesbedrijven. De horeca verdient € 42 miljoen (23%) aan vaste gasten, 1% wordt uitgegeven aan recreatieve activiteiten. Doordat vaste gasten gedurende het hele seizoen veel tijd en geld besteden in Zeeland, zijn zij een belangrijk marktsegment voor toeristisch Zeeland en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau in Zeeland.

Vaste gasten trouw en tevreden

Waar landelijk sprake is van een licht dalende trend in het aantal vaste gasten, blijkt dit niet uit het Zeeuwse onderzoek. De vaste gasten willen juist meer tijd doorbrengen in de vakantieaccommodatie in Zeeland en het overgrote deel heeft dan ook geen plannen om te stoppen met hun accommodatie. Slechts 5% van de vaste gasten in Zeeland heeft het voornemen om hun vakantieaccommodatie binnen 5 jaar te verkopen, landelijk ligt dit percentage op 11%.

Dat vaste gasten vooral meer tijd willen doorbrengen in Zeeland, zou volgens de onderzoekers wel eens te maken kunnen hebben met de tevredenheid van de vaste gast in Zeeland. Ruim een kwart van de vaste gasten in Zeeland zegt namelijk niets te willen veranderen of verbeteren op het bedrijf waar zij hun vakantieaccommodatie hebben. Gevraagd naar verbeterpunten op bedrijfsniveau zou 44% een kostenreductie wensen. 16% zou graag wat meer privileges krijgen als zijnde vaste gast. 15% noemt wel verbeterpunten ten aanzien van voorzieningen, denk hierbij vooral aan een goede wifi-verbinding en een groter dan wel verwarmd zwembad. Gevraagd naar verbeterpunten in de omgeving hebben veel gasten geen wensen, sterker nog: zij zouden de omgeving het liefst houden zoals die nu is. Wanneer men toch verbeterpunten noemt, dan wordt hier opnieuw een zwembad genoemd. Daarnaast missen sommige vaste gasten bepaalde winkels/ supermarkten in de omgeving. Ten slotte geeft een deel van de vaste gasten aan dat zij bij het strand meer horeca, douchegelegenheid en toiletten zouden willen.

Gezamenlijke uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties Recron, Vekabo en HISWA en mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten (met uitzondering van gemeente Hulst). Vertegenwoordigers van ondernemers en overheden namen deel aan een klankbordgroep, die nauw betrokken was bij het ontwikkelen van de aanpak van het onderzoek. De klankbordgroep heeft zich zeer actief ingezet om de medewerking van Zeeuwse verblijfsaccommodaties te stimuleren. De uitkomsten zijn gevalideerd door de klankbordgroep.