De vrijetijdssector kan het erfgoed benutten in het vertellen van verhalen over de regio en kan zo de beleving van bezoekers vergroten. Voor aanbieders van erfgoed biedt de vrijetijdssector een enorm potentieel van bezoekers, zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen. Niet al deze toeristen zijn zich bewust van hun interesse in erfgoed en het is de kunst om hen te verleiden met een verhaal dat aansluit op hun individuele behoeften. In deze publicatie hebben HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Erfgoed Zeeland de handen ineengeslagen, met als doel om aanbieders van cultuur en erfgoed enerzijds en toerisme en vrije tijd anderzijds te stimuleren om meer met elkaar samen te werken. 



























Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 19 december 2018
Project: Themapublicaties
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Erfgoed Zeeland, Provincie Zeeland
Auteurs: Jorrit Bijl, Diana Korteweg Maris, Margot Tempelman, Marc Kocken