Inleiding

In 2008 bleek de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel in de kustbescherming. In de periode van 2009 tot 2012 is een plan gemaakt waarin kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van het recreatie-aanbod en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde. Dit alles leidde tot de totstandkoming van Waterdunen.

Voorafgaand aan de aanleg heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een nulmeting uitgevoerd (in 2011 en 2014). In 2023 wordt een monitoring uitgevoerd om aan het einde van het jaar een beeld te kunnen geven van de meerwaarde van Waterdunen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de toeristisch-recreatieve beleving in de regio door Waterdunen versterkt is en in hoeverre er sprake is van een (verwachte) economische impuls door de totstandkoming van Waterdunen.

Onze rol

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voert het onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland.

Resultaten

Resultaten worden aan het eind van 2023 verwacht.Contactpersonen


Emma Lemmers

Emma Lemmers

Over dit project

Looptijd: 1 januari 2023 - 31 december 2023
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie Zeeland