De afgelopen jaren heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gewerkt aan het in kaart brengen van een ‘witte vlek’ in de toeristisch-recreatieve data. Hoewel er wel inzicht is geweest in data over o.a. overnachtingen, bestedingen en aanbod van verblijfsaccommodaties was het inzicht in dagrecreatie vrij beperkt. Zowel over het aantal dagbezoekers als het vrijetijdsaanbod was weinig tot geen concrete data beschikbaar. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ontwikkelde mede om deze reden vanaf 2021 de Database Vrijetijdsaanbod Zeeland. Het doel van deze database, gefinancierd door Provincie Zeeland, is om beter inzicht te krijgen in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse, toeristisch relevante vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horeca, detailhandel, etc.

Inzicht in dit vrijetijdsaanbod kan onder andere helpen om eventuele toeristische druk in relatie tot regionale draagkracht in beeld te brengen. Ook biedt een dergelijke database inzicht in de (beoogde) diversiteit van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod & helpt het bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe initiatieven. In 2021 is een eerste analyse uitgevoerd op basis van open data. Data over het Zeeuwse vrijetijdsaanbod is in 2022 verzameld op basis van een aantal landelijke bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel én verschillende openbare kaartlagen via het Nationaal Georegister. Bovendien zijn er eigen inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd om de beschikbare data aan te vullen en compleet te maken. Tijdens de inventarisatie van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod voor de Database Vrijetijdsaanbod Zeeland is er gewerkt aan dataverzameling voor 65 categorieën en de uiteindelijke ontsluiting van de verschillende soorten beschikbare data. De Database Vrijetijdsaanbod Zeeland wordt jaarlijks geactualiseerd.

Bekijk hier de rapportage of lees hier de gehanteerde werkwijze.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via: kenniscentrumtoerisme@hz.nl!Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers


Maarten Soeters

Maarten Soeters

Over dit project

Looptijd: 2022 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteemReferenties