De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van economie, waterveiligheid, zoetwater en natuur. Thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie spelen een steeds grotere rol in deze opgaven. De transitieopgaven leggen een grote claim op de ruimte en het aanpakken ervan gaat gepaard met grootschalige ingrepen in natuur en landschap. Voor een duurzame ontwikkeling van de delta is het essentieel dat de aantrekkingskracht van dit landschap hierdoor niet verloren gaat.

Natuur en landschap vormen namelijk een belangrijke bron van welvaart in de Zuidwestelijke Delta. Veel ondernemers en banen in het vrijetijdsdomein, maar ook het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, drijven op de aantrekkingskracht van het landschap. Het beleven van natuur en landschap is voor veel bezoekers één van de belangrijkste motieven om hun vakantie of vrije tijd in de regio door te brengen en inwoners beschouwen het landschap, de natuurlijke omgeving en de recreatiemogelijkheden als belangrijke positieve factoren voor de leefbaarheid.

Om deze belangrijke bron van welvaart en leefbaarheid ook in de toekomst te behouden, pleiten ANWB en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ervoor dat de behoeften en wensen van inwoners en bezoekers op het gebied van recreatie goed worden meegenomen bij transitiegerelateerde gebiedsopgaven. Sterker nog: ingrepen in natuur en landschap kunnen juist worden ingezet om de aantrekkelijkheid en gebruiksmogelijkheden verder te versterken, mits daar goed over na wordt gedacht. ANWB en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme hebben daarom onderzoek gedaan naar de recreatiebehoeften van huidige en toekomstige gebruikers en vervolgens een vertaling gemaakt naar meekoppelkansen voor recreatie bij ruimtelijke ingrepen, die de Zuidwestelijke Delta kan inzetten om op die behoefte in te spelen. Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

De uitkomsten zijn samengevat in een handzame infographic. De volledige rapportage kunt u hier downloaden.  

Infographic ZW Delta

  Contactpersonen


Daniek Nijland

Daniek Nijland


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 1 september 2021 - 30 juni 2022
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: ANWB
Onderwijs: De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met derdejaars studenten van de opleiding Tourism Management.Referenties