Het project

Naast het vele onderzoek naar feitelijk gedrag nu, is het wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekgedrag, onder invloed van allerlei externe factoren. Leidt dit tot verschuivingen in gebruikersgroepen, ander gedrag, andere behoeften? Dit inzicht is van groot belang voor beleidsmakers en aanbieders in de sector.

Dit project start medio juni 2022.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers

Over dit project

Looptijd: 2022 - 2024
Thema: Toerisme in de maatschappij