Het project

Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen Zeeland. Een belangrijke en omvangrijke, maar vaak onbekende groep gasten zijn de vaste gasten. Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten. Daarom is het voor zowel toeristische ondernemers als overheden belangrijk om dit marktsegment beter ter leren kennen. In dit onderzoek wordt inzicht verschaft in het huidige en toekomstige vakantiegedrag van vaste gasten in Zeeland. Zeker gezien de grote verschuivingen in het aanbod voor deze doelgroep, namelijk het verdwijnen van jaarplaatsen en de toename van huisjesparken, is dit onderzoek van belang.

Vaste gasten verblijven vaak voor langere tijd in hun tweede woning, kajuitboot op een vaste ligplaats of in een (sta)caravan op een jaar- of seizoensplaats in Zeeland. Vaste gasten zijn dan ook een belangrijk marktsegment voor toeristische bestemmingen. Dit geldt in bijzondere mate voor Zeeland, de provincie die naar schatting 120.000 vaste gasten met zo’n 50.000 vakantie-accommodaties telt (Kenniscentrum Kusttoerisme, 2016).

Het onderzoek vaste gasten heeft in 2017 voor de eerste keer plaats gevonden. Dit onderzoek is alweer vijf jaar oud en daarom is het de hoogste tijd voor een update. In het najaar van 2022 wordt het onderzoek vernieuwd en herhaald. Het onderzoek uit 2017 wordt als basis gebruikt voor dit vervolgonderzoek en op deze manier kunnen er vergelijkingen worden gemaakt.

Het onderzoek

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstig vakantiegedrag van vaste gasten in Zeeland. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt als input voor de vaststelling van het forfaitaire tarief voor de toeristenbelasting. Het is belangrijk dat dit gemiddelde gebaseerd is op actuele en betrouwbare cijfers over het werkelijke gebruik van accommodaties door vaste gasten.

Verder helpt het ondernemers inzicht te bieden in deze specifieke doelgroep. Alle ondernemers ontvangen een eigen rapportage over hun vaste gasten en leren zo meer over deze doelgroep. Verder wordt er Zeeland breed een rapportage opgeleverd. Deze rapportage wordt eind 2022 verwacht.

Deelname

Bent u een ondernemer in de vrijetijdssector in de provincie Zeeland die vaste gasten ontvangt, en wilt u meer weten over deze groep gasten? Help dan mee met de verspreiding van het onderzoek. Wij kunnen niet zonder uw hulp, u kent immers de vaste gast het beste.

Wat vragen wij van u?

Het enige wat u hoeft te doen is de vragenlijst delen met uw vaste gasten. Dit kan middels:

  • Een e-mail met daarin de link naar de online vragenlijst;
  • Een social media post met daarin de link naar de online vragenlijst;
  • Een papieren versie delen met de vaste gasten die op dat moment aanwezig zijn.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zorgt voor het programmeren van de online vragenlijst. Deze wordt zowel in het Nederlands, Duits, Engels als Frans aangeboden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Wat levert het voor u op?

U ontvangt van ons, bij deelname, geheel kosteloos de onderzoeksresultaten van uw vaste gasten. Het onderzoek biedt u inzicht in uw trouwe gasten, want door het onderzoek weet u onder andere:

  • Hoeveel geld uw gasten uitgeven in de regio;
  • Welke verbeterpunten uw gasten noemen voor uw bedrijf;
  • Wat de toekomstplannen zijn van verschillende groepen vaste gasten.

Helpt u ook mee?

Momenteel is de vragenlijst in ontwikkeling. De wens is om de vragenlijst in oktober 2022 te verspreiden. Tegen die tijd ontvangt u een voorbeeld mail met daarin de link naar de vragenlijst, die u kunt doorsturen naar uw vaste gasten.

Bereid om mee te helpen? Laat dan uw gegevens achter via het aanmeldformulier:  https://forms.gle/wBLb5z7LyrPFWBQTA

Tot slot

Het Vaste gasten onderzoek 2022 wordt uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences. Het onderzoek wordt volledig gefinancierd door de provincie binnen het TUA meerjarenprogramma 2022-2024. De onderzoekers van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn onafhankelijk en verwerken de antwoorden van gasten volledig anoniem. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Specifieke resultaten van uw bedrijf worden alleen met u gedeeld en zijn niet inzichtelijk voor andere partijen.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2022 - 2024
Thema: Consumentengedrag