Er zijn veel cijfers bekend over verblijfsbezoekers en het aanbod van bijvoorbeeld vrijetijdsaanbod & toeristische verblijfsaccommodaties voor bezoekers. Inzicht krijgen in de omvang en impact van dagbezoek is echter moeilijk. Dagbezoekers zijn vaak het totaal van variërende groepen inwoners uit de regio en bezoekers uit binnen- en buitenland die voor een aantal uur of een dagje naar Zeeland komen.

Om toch een idee te kunnen geven van de drukte op verschillende locaties in de provincie Zeeland is experimentele data van druktemetingen voor meerdere locaties ingekocht bij Resono. Het bedrijf Resono meet drukte op een vooraf afgebakende locatie met een mobiel panel van ruim 1,7 miljoen Nederlanders. Met behulp van dit panel kan een nauwkeurige schatting worden gegeven van de drukte op de gekozen locaties binnen een bepaald tijdsbestek.

Een belangrijke kanttekening bij alle Resono-data is dat dit experimentele data betreft en alleen inzicht geeft in Nederlandse bezoekers. Aantallen en patronen van buitenlandse bezoekers zijn hierin dus buiten beschouwing gelaten. Het daadwerkelijke aantal unieke bezoekers is hoogstwaarschijnlijk vaak dus hoger. In Zeeland worden momenteel locaties in kernen, natuurgebieden en op stranden gemeten en geanalyseerd. Contactpersonen


Maarten Soeters

Maarten Soeters

Over dit project

Looptijd: 2022 - 2024
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Gent University