Z-Grid banner verantwoording boven def poging 2.jpg

Op zoek naar innovatie rond CO2-reductie

De CO2 uitstoot in Zeeland moet verminderen. De vrijetijdssector is geen koploper in verduurzaming van energieverbruik, maar het project Z-grid hoopt daar verandering in te brengen.

Demonstratie mogelijkheden energietechniek

In het tweejarige project ontwikkeld en test campng Weltevreden flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen. Het pilotbedrijf demonstreert de technieken en concepten én de toepasbaarheid hiervan op het bedrijf. KCKT doet onderzoek naar de " Bewustwording van de gasten van Weltevreden, en de effecten van de innovaties op hun vakantiebeleving. De resultaten van het project dragen bij aan een belangrijke uitdaging voor de toekomst: het naar nul brengen van CO2-uitstoot.

Te behalen winst voor ondernemers

Niet alleen de deelnemende ondernemer, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector profiteren van de ontwikkelingen in dit project. Zo wordt alle opgedane kennis en ontwikkelde tools gedeeld om een beeld te geven van de mogelijkheden. Ondernemers profiteren onder andere van:

  • De ontwikkelde energiemanagementsystemen die  volledig toepasbaar worden voor derde
  • De waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt
  • Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Kennisdeling speelt een belangrijke rol in dit project. Door opgedane kennis en ervaringen uit dit project te delen met ondernemers kunnen we samen voor een groterCO2-reductie teweegbrengen. Wil jij ook aan de slag met CO2-redcutie door jouw energiegebruik te verduurzamen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van NV Economisch Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Impuls Zeeland (penvoerder), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren. Op deze manier is er een verbinding tussen praktijk en kennis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. 

Z-GRID banner verantwoording def poging 2.jpg Contactpersonen


Annelies Koomans van den Dries

Annelies Koomans van den Dries

Over dit project

Looptijd: december 2021 - december 2023
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: NV Economische Impuls Zeeland