Banners logo's aiv.pngAanjaagprogramma voor toeristische ondernemers

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn in opdracht van Provincie Zeeland van start gegaan met een Aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma is een programma dat is samengesteld voor ondernemers in de vrijetijdssector en hen helpt op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf. Met ons programma helpen wij toeristische mkb ondernemers in Zeeland met innoveren. En zorgen we samen voor bedrijven die klaar staan voor de toekomst. Wilt u innoveren of heeft u een verduurzamingsvraag voor uw toeristisch bedrijf? Wij denken graag met u mee.

Aanleiding

Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering voor doorontwikkeling van hun bedrijf. Denk aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur & landschapsontwikkeling.

Herstel van de regio

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van regio’s. De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. Het geld wordt weggezet onder de lopende Europese regionale programma’s, waaronder OPZuid. Ruim negen miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Zeeland. Het ‘Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector’ is een van de zestien Zeeuwse projecten die subsidie ontvangen. 

Aanjagers van innovatie

Verduurzaming en vernieuwing zijn belangrijk voor de toekomst van bedrijven in de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma Innovatie biedt ondernemers een helpende hand door hen te inspireren, ondersteunen en financieren. Dit alles binnen actuele thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering. Het programma biedt een complete aanpak. Er worden inspiratiesessies georganiseerd waarin kennis en ervaringen wordt gedeeld. Ondernemers krijgen ondersteuning bij hun innovatievraagstukken. En er wordt ondersteuning aangeboden voor samenwerkingsverbanden.

Sta klaar voor de toekomst

Met ons programma helpen wij toeristische mkb ondernemers in Zeeland met innoveren. En zorgen we samen voor bedrijven die klaar staan voor de toekomst. Wil jij innoveren of heb jij een verduurzamingsvraag voor jouw toeristisch bedrijf? Neem contact op met NV Economisch Impuls Zeeland.

De rol van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een rol in dit project gericht op uitvoering van inspiratie activiteiten en kennisontwikkeling. Dit houd in dat wij binnen het aanjaagprogramma kennis ontwikkelen op de verschillende thema’s. De uitvoering van kennisopbouw zal gericht zijn op het delen van de opgedane kennis met de gehele sector en daarbuiten. Wij doen onder ander onderzoek naar:

  • Klimaatadaptatie: In samenwerking met het lectoraar Resilient Delta is HZ KCKT een kansenkaart klimaatadaptatie aan het ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op de vraag waar liggen kansen en bedreigingen voor ondernemers wanneer we praten over klimaatadaptatie?;
  • Nieuwe verdienmodellen: HZ KCKT zal in samenwerking met HZ Kenniscentrum Ondernemer en Innoveren onderzoek verrichten naar duurzame verdienmodellen waarbij de focus naar economisch rendement ligt op maatschappelijke waarde creatie;
  • Digitalisering: HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zal in samenwerking het met HZ lectoraat DataScience webinars organiseren om ondernemers voor te bereiden op ‘datagedreven’ ondernemerschap.

Heeft u vragen over één of meerdere van deze onderzoeken? Neem dan contact met ons op. 

Samenwerking

Impuls Zeeland is penvoerder en in de projecten wordt samengewerkt met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Wij vervullen binnen dit project onze rol zoals wij dit eigenlijk altijd doen: wij zijn kennispartner. Door middel van onderzoek naar actuele thema's (energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering) bieden wij informatie en nieuwe inzichten die ondersteunen bij het aanjagen van innovatie binnen toeristische bedrijven. Op deze manier is er een verbinding tussen praktijk en kennis.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU.  Voor meer informatie bekijk de website van Impuls Zeeland: https://www.impulszeeland.nl/nl/aanjaagprogramma

Innoveren, inspireren, financieren

Benieuwd welke ontwikkelingen binnen het project hebben plaatsgevonden? Bekijk dan de inspiratiepagina: https://www.impulszeeland.nl/toerisme/inspiratie

Verantwoording-aanjaagprogramma.pngContactpersonen


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: mei 2021 - december 2023
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: NV Economische Impuls Zeeland
Publicaties: Zeeuwse toerisme podcastReferenties