Aanjaagprogramma voor toeristische ondernemers

Herstel van de regio

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van regio’s. De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. Het geld wordt weggezet onder de lopende Europese regionale programma’s, waaronder OPZuid. Ruim negen miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Zeeland. Het ‘Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector’ is een van de zestien Zeeuwse projecten die subsidie ontvangen. 

Aanjagers van innovatie

Verduurzaming en vernieuwing zijn belangrijk voor de toekomst van bedrijven in de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma Innovatie biedt ondernemers een helpende hand door hen te inspireren, ondersteunen en financieren. Dit alles binnen actuele thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering. Het programma biedt een complete aanpak. Er worden inspiratiesessies georganiseerd waarin kennis en ervaringen wordt gedeeld. Ondernemers krijgen ondersteuning bij hun innovatievraagstukken. En er wordt ondersteuning aangeboden voor samenwerkingsverbanden.

Sta klaar voor de toekomst

Met ons programma helpen wij toeristische mkb ondernemers in Zeeland met innoveren. En zorgen we samen voor bedrijven die klaar staan voor de toekomst. Wil jij innoveren of heb jij een verduurzamingsvraag voor jouw toeristisch bedrijf? Neem contact met ons of NV Economisch Impuls Zeeland op. Wij denken graag met je mee.  

Samenwerking

Impuls Zeeland is penvoerder en in de projecten wordt samengewerkt met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op deze manier is er een verbinding tussen praktijk en kennis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU.  Voor meer informatie bekijk de website van Impuls Zeeland: https://www.impulszeeland.nl/nl/aanjaagprogrammaContactpersonen


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: mei 2021 - december 2023
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: NV Economische Impuls Zeeland