Het project

Binnen het haalbaarheidsonderzoek brengt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onder andere het toeristisch potentieel en het maatschappelijke draagvlak nader in beeld. Het toeristisch potentieel wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een marktanalyse waarbij wordt ingegaan op de verschillende kansrijke doelgroepen (zowel bezoekers als inwoners van Zeeland) en de wensen en verwachtingen die zij hebben ten aanzien van een toeristische attractie in het algemeen en een beleving van de onderwaterwereld in het bijzonder. De marktanalyse wordt uitgevoerd door enerzijds een analyse van bestaande onderzoeksgegevens, anderzijds door een bevraging van bezoekers en inwoners van Zeeland middels het Fan van Zeeland-panel. Studenten van HZ University of Applied Sciences hebben al verkennend onderzoek gedaan naar onderwaterattracties over de hele wereld en naar de belevingen en verwachtingen van bezoekers.

Duik in Zeeland heeft naast een recreatieve doelstelling ook een educatieve doelstelling. Om hier meer inzicht in te bieden wordt een literatuurverkenning gedaan van de wijze waarop recreatieve voorzieningen kunnen bijdragen aan natuureducatie, denk aan musea en dierentuinen die een soortgelijke doelstelling hebben. Het maatschappelijke draagvlak van Duik in Zeeland wordt in beeld gebracht door middel van interviews met relevante stakeholders.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de regeling ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de Provincie Zeeland.

Resultaten

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft vier deelonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek Duiken in Zeeland. Elk deelonderzoek is vastgelegd in een afzonderlijke rapportage. In voorliggend document zijn de belangrijkste uitkomsten van de vier deelonderzoeken samengevat.

Lees de oplegnotitie hier.

In de media

Lees meer over Duik in Zee in de media:Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Maarten Soeters

Maarten Soeters


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2021
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: HZ University of Applied Sciences, Duik in Zeeland BV, Walhout Civil BV
Onderwijs: Studenten via de Garage (2)Referenties