Bent u ondernemer in de provincie Zeeland en wilt u meer weten over uw gast? Meldt u hier aan: https://forms.gle/HeEmcbxDG3ocB4jX7

In zowel Perspectief 2030 als het Rli-advies werd geconstateerd dat er onvoldoende (structureel) inzicht is in het vrijetijdsdomein. Er is dan ook behoefte aan actuele, volledige en betrouwbare data op regionaal niveau om sturing en richting te geven aan besluitvorming, ontwikkeling en beleid. Daarnaast is deze kennis van belang om zo in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze gast. Deze vraagstukken worden vertaald in het uitvoeren van een Zeeuws bezoekersonderzoek. Alle voorbereidingen voor het uitvoeren van het onderzoek worden in 2021 getroffen, inclusief het uitvoeren van een pilot. In 2022 wordt het onderzoek in heel Zeeland uitgezet. Het onderzoek zal jaarrond plaatsvinden, de eerste resultaten worden in 2023 verwacht. 

Informatie over het onderzoek (start vanaf 1 maart 2022)

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Ondernemers in de vrijetijdssector gevestigd in de provincie Zeeland worden gevraagd mee te doen aan het bezoekersonderzoek, zij ontvangen namelijk de Zeeuwse bezoekers! Ondernemers ontvangen een QR-code die bezoekers kunnen scannen om zo toegang te krijgen tot de vragenlijst. Deze QR-codes kunnen op verschillende manieren zichtbaar gemaakt worden. Denk hierbij aan flyers, posters en promotiebordjes. Ook kunnen QR-codes bijvoorbeeld geplaatst worden in menukaarten, in welkomstpakketjes of op de kassabon. Materialen worden door ons aangeleverd, om ondernemers zo veel mogelijk te ontlasten.

Wat houdt de vragenlijst in?

De vragenlijst is erop gericht om meer te weten te komen over onze Zeeuwse gast en bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de vragenlijst bevat algemene vragen over kenmerken van de bezoeker, bezoek aan Zeeland (plaats, accommodatie en duur), het motief om naar Zeeland te komen, de ondernomen activiteiten, vervoer, druktebeleving en bestedingen.

Voor deel twee mogen deelnemende ondernemers zelf maximaal drie vragen selecteren uit een lijst op basis van eigen informatiebehoefte. Op deze manier levert de vragenlijst niet alleen algemene informatie op, maar ook specifieke informatie voor deelnemende bedrijven. Zo ontvangen wij informatie over de Zeeuwse bezoeker in het algemeen en bedrijven informatie over hun eigen gasten: win – win! Bekijk hier de vragen die u kunt toevoegen.

Voor gasten duurt het ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Zij hebben een leuke reden om mee te doen aan het onderzoek: zij maken kans op een weekendje weg in Zeeland!

Wat levert het op?

Door mee te doen aan dit onderzoek verzamelt u samen met collega’s uit de sector waardevolle informatie over de gast die Zeeland bezoekt. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme analyseert de resultaten en verwerkt deze in een rapportage waarin alle respondenten worden meegenomen. Deze algemene rapportage wordt met de deelnemende bedrijven gedeeld en er wordt een maatwerkrapportage per deelnemend bedrijf opgesteld. Bedrijven kunnen de resultaten inzien van de respondenten die bij hun bedrijf de QR-code gescand hebben en deze resultaten vervolgens vergelijken met de algemene resultaten in de regio. In deze maatwerkrapportage staan ook de resultaten van de extra vragen die het desbetreffende bedrijf heeft geselecteerd.

Tot slot

Het bezoekersonderzoek wordt uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences. Het onderzoek wordt gefinancierd door Provincie Zeeland. De onderzoekers van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn onafhankelijk en verwerken de antwoorden van gasten volledig anoniem. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Specifieke resultaten van uw bedrijf worden alleen met u gedeeld en zijn niet inzichtelijk voor andere partijen.

Bent u ondernemer in de provincie Zeeland en wilt u meer weten over uw gast? Meldt u hier aan: https://forms.gle/HeEmcbxDG3ocB4jX7

Deelname is geheel kosteloos.


Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Ellen Zuurveld - Goedegebuure


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek


Sophie Adriaanse

Sophie Adriaanse

Over dit project

Looptijd: 2021 - heden
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Provincie ZeelandReferenties