Het project

Ondernemers en overheden in de Zeeuwse vrijetijdssector hebben veel behoefte aan meer kennis over onze gasten. Daarom is het idee ontstaan om een Zeeuws bezoekersonderzoek op te starten, waarin we continu, jaarrond informatie verzamelen over onze gasten. Dit onderzoek is in maart 2022 van start gegaan en de eerste rapportage is begin 2023 opgeleverd.

Waarom is zo'n uitgebreid onderzoek nodig?

In zowel Perspectief 2030 als het Rli-advies werd geconstateerd dat er onvoldoende (structureel) inzicht is in het vrijetijdsdomein. Er is dan ook behoefte aan actuele, volledige en betrouwbare data op regionaal niveau om sturing en richting te geven aan besluitvorming, ontwikkeling en beleid. Daarnaast is deze kennis van belang om zo in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze gast. Deze vraagstukken worden vertaald in het uitvoeren van een Zeeuws bezoekersonderzoek. Alle voorbereidingen zijn getroffen, inclusief het uitvoeren van een pilot, en sinds maart 2022 is het onderzoek in heel Zeeland uitgezet. Het onderzoek zal jaarrond plaatsvinden, en de eerste resultaten zijn gepresenteerd in begin 2023.

Representatief onderzoek?

Niemand weet precies hoeveel bezoekers naar Zeeland komen en wie deze mensen zijn. Door ons onderzoek op zoveel mogelijk verschillende plekken uit te voeren, hopen we zoveel mogelijk verschillende bezoekers te bereiken. Op deze manier proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van de vele bezoekers van Zeeland, wie zij zijn en waarom ze naar Zeeland komen. Vaak wordt gevraagd of het bezoekersonderzoek representatief is. Representativiteit betekent dat er betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de ‘populatie’ - in dit geval alle bezoekers van Zeeland. Voor een representatief onderzoek wordt een steekproef getrokken uit de populatie, waarbij er een goede afspiegeling moet zijn op verschillende kenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd en herkomstland. Omdat we in Zeeland niet precies weten hoeveel bezoekers er komen en welke kenmerken zij hebben, kunnen we niet controleren of de mensen die de vragenlijst invullen een goede afspiegeling zijn van alle bezoekers. Daarom is het niet mogelijk om het onderzoek representatief te noemen. Desondanks levert het veel waardevolle informatie op over onze bezoekers. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Ondernemers in de vrijetijdssector gevestigd in de provincie Zeeland worden gevraagd mee te doen aan het bezoekersonderzoek, zij ontvangen namelijk de Zeeuwse bezoekers! Enkele weken geleden is iedereen al eens geïnformeerd via onze kennisupdate. Ondernemers ontvangen een QR-code die bezoekers kunnen scannen om zo toegang te krijgen tot de vragenlijst. Deze QR-codes kunnen op verschillende manieren zichtbaar gemaakt worden. Denk hierbij aan flyers, posters en promotiebordjes. Ook kunnen QR-codes bijvoorbeeld geplaatst worden in menukaarten, in welkomstpakketjes of op de kassabon. Materialen worden door ons aangeleverd, om ondernemers zo veel mogelijk te ontlasten. Bekijk hier een voorbeeld van een flyer.

Review 2022 en update 2023

In februari 2023 hebben wij de resultaten van het bezoekersonderzoek Zeeland gedeeld. Alle voorbereidingen voor het uitvoeren van het onderzoek werden in 2021 getroffen. In het voorjaar van 2022 is het onderzoek in heel Zeeland uitgezet, In de rapportage worden de resultaten gedeeld op basis van de respons opgehaald tot 20 januari 2023. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de bezoeker van Zeeland, kijkende naar persoonskenmerken en het vakantie- en vrijetijdsgedrag, zodat overheden richting kunnen geven aan besluitvorming, ontwikkeling en beleid, en ondernemers in kunnen spelen op de wensen en behoeften van bezoekers. Dit doel is met de huidige opzet van het onderzoek naar onze mening onvoldoende bereikt. Daarom is besloten om het onderzoek niet op de huidige manier voort te zetten. Wij willen alle deelnemende organisaties bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Samen met hen en andere stakeholders gaan wij in 2023 aan de slag met een nieuwe opzet voor dit onderzoek, zodat we komen tot een vorm welke waardevol en geschikt is voor alle organisaties.

Tot slot

Het bezoekersonderzoek wordt uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences. Het onderzoek wordt gefinancierd door Provincie Zeeland. De onderzoekers van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn onafhankelijk en verwerken de antwoorden van gasten volledig anoniem. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Specifieke resultaten van uw bedrijf worden alleen met u gedeeld en zijn niet inzichtelijk voor andere partijen.

Bekijk de eerste rapportage welke begin 2023 is opgeleverd hier.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2021 - heden
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Provincie ZeelandReferenties