In zowel Perspectief 2030 als het Rli-advies werd geconstateerd dat er onvoldoende (structureel) inzicht is in het vrijetijdsdomein. Er is dan ook behoefte aan actuele, volledige en betrouwbare data op regionaal niveau om sturing en richting te geven aan besluitvorming, ontwikkeling en beleid. Deze behoefte aan kennis wordt vertaald in het uitvoeren van een Zeeuws bezoekersonderzoek. Alle voorbereidingen voor het uitvoeren van het onderzoek worden in 2021 getroffen, inclusief het uitvoeren van een pilot. In 2022 wordt het onderzoek in heel Zeeland uitgezet. Het onderzoek zal jaarrond plaatsvinden, de eerste resultaten worden in 2023 verwacht. 
Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Ellen Zuurveld - Goedegebuure


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek


Sophie Adriaanse

Sophie Adriaanse

Over dit project

Looptijd: 2021 - heden
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Provincie Zeeland